Kiipulan henkilöstön osaamista kehitetään suunnitelmallisesti. Kiipulassa vallitsee vahva yhdessä tekemisen kulttuuri, jonka perustana on asiakkaalle arvokas ja merkityksellinen työ.

Kiipula on erinomainen työpaikka sekä vastuullinen ja houkutteleva työnantaja, joka huolehtii henkilöstönsä työhyvinvoinnin ja osaamisen jatkuvasta kehittämisestä. Henkilöstö on sitoutunutta ja ymmärtää asiakkaiden tarpeet. Hyvä työilmapiiri heijastuu asiakkaiden palvelemiseen ja kumppanuuksien ylläpitoon. Henkilöstön hyvinvointi tuottaa asiakastyytyväisyyttä.

Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia kehittää toimintaansa osallistumalla koulutuksiin, kansainväliseen toimintaan, hanketyöhön ja asiantuntijapalvelujen tuottamiseen. Kiipulan johtaminen on osallistavaa ja päätöksenteko avointa. Sisäisen viestinnän muotoja ja sisältöjä kehitetään.

Henkilöstöresurssit kohdennetaan taloudellisesti ja tehokkaasti ja otetaan käyttöön henkilöstön osaamisrekisteri. Onnistumisista palkitaan ja työantajaimago säilytetään korkealla tasolla.

Strategiakaudella kiinnitetään erityistä huomiota digitaalisten työkalujen hallittuun käyttöönottoon ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Koulutuksessa ja kuntoutuksessa verkossa toimivan opetuksen ja ohjauksen määrää lisätään. Kiipula kehittää aktiivisesti näitä työmuotoja. Digitaalisuus koskettaa koulutuksen ja kuntoutuksen ohella myös hallintoa ja tukipalveluja. Henkilöstön osaamista kohotetaan ja tuetaan positiivista asennetta digikehitykseen.

Kiipula haastaa koko työyhteisön ottamaan käyttöön uudet digitaaliset tavat tehdä työtä!


Palaa strategiaan