1.8.2017 - 31.12.2018 (Opetushallitus)

Hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi ja osatoteuttajina hankkeessa ovat Kiipulan ammattiopisto, Ammattiopisto Spesia, Keskuspuiston ammattiopisto ja Optima.AMEO-verkoston oppilaitokset ovat tehneet kumppanuussopimuksen vuonna 2010 ja kansainvälisyysstrategian kansainvälisyyden edistämiseksi vuosille 2012-2017. Oppilaitokset toimivat yhdessä henkilöstön osaamisen kehittämistä tähdentäneessä Henkilöstön Kansainvälisyyspolku –hankkeessa (2016-2017). Aiempi hanke sai jatkorahoituksen ja nykyinen hanke kestää aina vuoden 2018 loppuun. Hanke tukee niin yhteistä kansainvälisyysstrategiaa kuin oppilaitosten omia suunnitelmia ja strategioita.

Hankkeen tarkoituksena on viedä henkilöstön kansainvälisyyspolku osaksi oppilaitosten osaamisen kehittämisen prosessia. Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen kehitettiin digitaalinen työkalu, jossa testattiin portaittain polulla eri osaamismerkkejä sekä liikkuvuusjaksoilla, että kotikansainvälisyystoiminnoissa. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä on opetus –ja ohjaushenkilöstö, mutta myös muut kansainvälisyysasioista kiinnostuneet työntekijät ovat tervetulleita osallistumaan hankkeeseen. Välillisenä kohderyhmänä ovat opiskelijat, joille hyöty näkyy henkilöstön lisääntyneen kansainvälisen osaamisen kautta. Esimerkiksi paremmat valmiudet opiskelijoiden kansainvälistymisen tukemiseen ja siihen ohjaamiseen. 

Hankkeesta voidaan erottaa neljä tavoitetta:

  • Kansainvälisen toiminnan tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus
  • Henkilöstön kansainvälisen osaamisen kehittäminen ja sen parempi tunnistaminen sekä tunnustaminen
  • Liikkuvuudet /työelämäjaksot
  • Kansainvälisyyspolun käyttöönoton edistäminen verkoston ulkopuolisissa oppilaitoksissa

Hankkeen aikana lähetetään kolme asiantuntijaa työelämäjaksolle ulkomaille ja järjestetään merkkipaja Kiipulassa. Työelämäjaksoille valittavien asiantuntijoiden omien tavoitteiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti valitaan sopivat kohteet. Kohteet voivat olla uusia tuttavuuksia tai vanhoja kumppanuuksia. Työelämänjaksot sijoittuvat ajalle kesä/syksy 2018. Hankkeen myötä järjestetään myös avoin merkkipaja, jossa jokainen Kiipulan henkilöstön jäsen pääsee tutustumaan merkkeihin ja kokeilemaan niiden suorittamista. Digitaalinen merkki on pysyvä todiste osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, joka on aina voimassa ja hyödynnettävissä eri konteksteissa.

Liikkuvuusjaksoille osallistuneet asiantuntijat ovat kirjoittaneet blogipäivityksiä kokemuksistaan, joita voi lukea osoitteesta: https://kansainvalisyyspolku.blogspot.fi/

Hankkeen vastuuhenkilö Kiipulassa on Heidi Honkajuuri, puh. 040 4570 127, heidi.honkajuuri@kiipula.fi.