Hoiva-avustajat työskentelevät avustavissa tehtävissä esimerkiksi vanhus- ja vammaispalveluissa.
Työtehtävät liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen, kuten esimerkiksi peseytymisessä ja ruokailussa auttamiseen, siivoamiseen ja asiointeihin. Hoiva-avustajat eivät työskentele lääkehoitoon liittyvissä tehtävissä eivätkä itsenäisessä terveydenhuoltoalan koulutusta vaativassa hoitotyössä. He voivat työskennellä kotihoidossa tai vanhuksille tai vammaisille tarkoitetuissa palvelutaloissa ja hoivakodeissa. Opiskelija voi hakeutua suorittamaan koko lähihoitajan tai sote-alan perustutkinnon hoiva-avustaja opintojen jälkeen. Suoritettujen hoiva-avustajaopintojen osaaminen tunnustetaan.

Koulutuksen kohderyhmä:
Työttömät tai työttömyysuhanalaiset henkilöt, joiden palvelutarvearvioinnissa koulutus on määritelty ensisijaiseksi toimenpiteeksi. Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalasta, erityisesti vanhus-ja vammaistyöstä kiinnostuneille. Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä valmiuksia vuorotyöhön.

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa kolme osatutkintoa seuraavasti:
• Kasvun tukeminen ja ohjaus (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja)
• Kuntoutumisen tukeminen (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja)
• Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen  (kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto)

Koulutuksen toteutus:
Opiskelu on käytännönläheistä ja työssäoppimispainotteista. Koulutuksen kuuluu lähiopiskelua oppilaitoksessa, työssäoppimista työpaikoilla ja etä- sekä verkko-opiskelua opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Osatutkinnot suoritetaan osoittamalla ammattitaito työpaikalla aidoissa työtehtävissä.

Koulutuspaikka:
Koulutuksen lähipäivät järjestetään pääosin Kiipulan ammattiopiston Hämeenlinnan Skogsterin toimipaikassa (Raatihuoneenkatu 8) sekä joitakin lähipäiviä on myös Punaportin toimipaikassa (Hattelmalantie 25).

Koulutuksen ajankohta ja kesto:
Koulutus toteutetaan 20.11.2017 – 16.8.2018 ja sen kesto määräytyy yksilöllisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen kustannukset:  Koulutus on maksutonta.

Haku: Haku on päättynyt.

Lisätietoja:
Vastuukouluttaja Sanna Vehniäinen, 040 4589 395, sanna.vehniainen(at)kiipula.fi