1.8.2016 – 31.12.2018, ESR, TEM

Hanketta hallinnoi Hyria koulutus Oy ja Kiipulassa hankkeen projektipäällikkönä toimii työyhteisövalmentaja ja työnohjaaja Maija-Leena Kaikkonen.
INTO-hankkeen tavoitteena on lisätä mikro- ja pk-yritysten työhyvinvointia, työn imua ja innostusta muutosten keskellä. Kiipulan osahankkeen tavoitteena on mikro- ja pk-yritysten työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden lisääminen. Tavoitteena on lisätä yritysten tietoa ja ymmärrystä kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin vaikutuksista yrityksen menestykseen ja hyvinvointiin.

Kohderyhmää ovat pk- ja mikroyritykset sekä yksinyrittäjät Kanta-Hämeen ja Uudenmaan alueelta. Kiipulan osahankkeen työelämä- ja yhteistyökumppaneiksi haetaan kanta-hämäläisiä yrityksiä, joissa työ on joko fyysisesti ja/tai psyykkisesti kuormittavaa ja lisäksi näissä kumppaniyrityksissä on meneillään tai tulossa muutoksia organisaatiorakenteissa, työympäristöissä, itse työssä tai henkilöstössä. Hankkeen tuloksena hankkeeseen osallistuvissa mikro- ja pk-yrityksissä on työhyvinvointi parantunut ja sitä kautta myös tuottavuudessa on merkkejä parantumisesta. Hankkeen tuloksena on tuotettu uusia toimintatapoja ja on hyödynnetty hyviä olemassa olevia malleja.

Hankkeen toimenpiteet ovat parantaneet yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumiskykyä erilaisiin muutostilanteisiin. Tuloksena yrityksissä syntyy pysyvä, osallistava ja innostava työkulttuuri, joka toimii myös muutos- ja kriisitilanteissa. Työntekijöiden ymmärtämys työn tavoitteista, oman hyvinvoinnin merkityksestä yrityksen kokonaistyöhyvinvointiin kasvaa, joten sitoutuminen työhön ja työn kehittämiseen lisääntyy. Tämä taas vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn ja toimintaan.