1.8.2016 – 31.12.2018, ESR, TEM

Hanketta hallinnoi Hyria koulutus Oy ja Kiipulassa hankkeen projektipäällikkönä toimi työyhteisövalmentaja ja työnohjaaja Maija-Leena Kaikkonen.
INTO-hankkeen tavoitteena oli lisätä mikro- ja pk-yritysten työhyvinvointia, työn imua ja innostusta muutosten keskellä.
Kiipulan osahankkeen tavoitteena oli mikro- ja pk-yritysten työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden lisääminen. Tavoitteena oli lisätä yritysten tietoa ja ymmärrystä kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin vaikutuksista yrityksen menestykseen ja hyvinvointiin.

Kohderyhmänä olivat pk- ja mikroyritykset sekä yksinyrittäjät Kanta-Hämeen ja Uudenmaan alueelta. Kiipulan osahankkeen työelämä- ja yhteistyökumppaneiksi haettiin kanta-hämäläisiä yrityksiä, joissa työ on joko fyysisesti ja/tai psyykkisesti kuormittavaa ja lisäksi näissä kumppaniyrityksissä oli meneillään muutoksia organisaatiorakenteissa, työympäristöissä, itse työssä tai henkilöstössä. Hankkeen tuloksena mikro- ja pk-yrityksien työhyvinvointi parantui ja sitä kautta myös tuottavuudessa oli merkkejä parantumisesta. Hankkeessa tuotettiin uusia toimintatapoja ja hyödynnettiin hyviä olemassa olevia malleja.

Hankkeen toimenpiteet paransivat yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumiskykyä erilaisiin muutostilanteisiin. Yrityksissä syntyi pysyvä, osallistava ja innostava työkulttuuri, joka toimii myös muutos- ja kriisitilanteissa. Työntekijöiden ymmärtämys työn tavoitteista, oman hyvinvoinnin merkityksestä yrityksen kokonaistyöhyvinvointiin kasvoi, joten sitoutuminen työhön ja työn kehittämiseen lisääntyi.