Istuvan hallituksen tärkeimpiä kärkihankkeita on osatyökykyisten työllistymistä edistävä OTE-hanke. Osana hanketta ovat keskeiset elinkeino- ja vammaisjärjestöt kirjoittaneet julkilausuman osatyökykyisten työmarkkina-aseman parantamiseksi. Tämä julkilausuma on tärkeä tuki myös Kiipulasäätiön jo yli 70 vuotta jatkuneelle työlle osatyökykyisten työllistymisen tukemisen ja koulutuksen saralla. 

Kiipula on mukana OTE-kärkihankkeessa mm. pääkaupunkiseudulla toteutettavan Rivakka OTE -hankkeen myötä. Kiipulassa toivomme, että lausunto aktivoi niin julkisen sektorin kuin yritysmaailman toimijoita yhteiseen työhön. Tavoitteena on nostaa työllisyysastetta ja parantaa kansalaisten hyvinvointia avaamalla kaikille yhdenvertaisesti mahdollisuus työhön.

Lue lisää:
Järjestöt sitoutuvat etsimään yhdessä ratkaisuja osatyökykyisten työllistymiseen