Johanna Palovaara

Psykologi, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Minulla on pitkä kokemus työkykyasioiden, kuntoutuksen ja urasuunnittelun parista. Luonteva, aito ja hyväntuulinen esiintymis- ja vuorovaikutustyyli, lämmin läsnäolon taito ja samalla suora, pohtimaan haastava asioiden käsittelytapa ovat vahvuuksiani.

Työssäni minua ohjaa innokkuus mahdollistaa psyykkisen hyvinvoinnin oivalluksia niin työssäkäyville aikuisille, uutta työuraratkaisua pohtiville kuin itsenäistymässä oleville nuorille aikuisille. Minulla on ymmärrystä ja osaamista oppimisvaikeuksista ja neuropsykiatrisista haasteista sekä niiden arvioinnista, kokemusta hallinnonalat ylittävästä verkostoyhteistyöstä ja sen koordinoinnista.

Tärkeitä teemoja: palautumisen ja kuormittumisen tasapaino, tunnetaidot ja tunteiden merkitys hyvinvoinnillemme, hyväksyvä läsnäolo.