Kasvinsuojelulain mukainen koulutus ja tutkintotilaisuus

Kasvinsuojeluainelain (1563/2011) mukaan kaikki kasvinsuojeluaineita ammatissaan käyttävät henkilöt ovat velvoitettuja suorittamaan kasvinsuojeluaineita koskevan tutkinnon. Tutkintovelvoite koskee kaikkia kasvinsuojeluaineita ammatissaan käyttäviä henkilöitä maa-, puutarha- ja metsätaloudessa, mm: viljelijöitä, kasvinsuojeluaineiden myyjiä, neuvojia, tarkastajia, kauppapuutarhureita, puutarhatyöntekijöitä, viheraluetyöntekijöitä ja golfkentänhoitajia.

Koulutuksen yhteydessä voit suorittaa kasvinsuojeluaineita koskevan tutkinnon. Tutkintotodistus on voimassa 5 vuotta koulutuspäivästä.

Kasvinsuojeluaineiden käyttöä ja käsittelyä koskevan koulutuksen sisältö on määritelty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa koulutusohjelmasta (6/2012). Koulutuksen sisältöalueet:

• Kasvinsuojeluaineita ja niiden käyttöä koskeva lainsäädäntö
• Kasvinsuojeluaineisiin liittyvät vaarat ja riskit sekä riskien tunnistaminen ja hallinta
• Kasvinsuojeluaineiden turvallinen käsittely
• Integroidun torjunnan menettelyt ja menetelmät
• Kasvinsuojeluaineiden levitysvälineet
• Kasvinsuojeluaineiden käyttökirjanpito
• Laittomiin tai väärennettyihin kasvinsuojeluaineisiin liittyvät riskit ja tällaisten tuotteiden tunnistamismenetelmät

Järjestämme yrityskohtaisia koulutuksia. Tarjouspyynnön voit jättää tarjouspyyntölomakkeellamme.