Kehittämishankkeet

Hanketoiminnan avulla tuotetaan Kiipulalle uusia palvelutuotteita, kehitetään erilaisia prosesseja ja pedagogiikkaa, huolehditaan kansainvälisistä vaihdosta sekä vahvistetaan yhteistyöverkostoja. Tässä esitellyissä projekteissa Kiipula on hallinnoijana tai partnerina ja joissa ainakin osa rahoituksesta tulee ulkopuoliselta taholta. 

Lisätietoa Kiipulan hanketoiminnasta antaa kehitysjohtaja Petteri Ora.

Käynnissä olevat kehittämishankkeet


Laatu

Timantti – tiedon kanssa matkaten toiminta tehokkaaksi (14.12.2018 – 31.12.2019, OPH)

Vertaisarvioinnilla tulosta 2 (14.12.2018 – 31.12.2019, OPH)


Työelämäyhteistyö

Kumppaneina (1.2.2018 – 31.12.2018; jatko 3/2019, OKM)

Yhdessä (1.2.2018 – 31.3.2019, OKM)


Henkilöstökoulutus

Digi haltuun (1.8.2017 – 31.12.2019, STEA)

Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki (HET) -hanke (12.4.2017–31.12.2018, OPH; jatkohanke – 31.12.2019)

MuutosAMeO (1.1.2018 – 31.12.2019, OPH)

Ammattitaitoa yhdessä (1.3.2018 – 30.7.2020, ESR, OKM)


Pedagogiikka

Nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO, vuosina 2013–2016) ja Aikuisten osaamisperustan vahvistamisohjelma (AO, vuosina 2015–2018), rahoittajana OKM. Uutena osana perheeseen Maahanmuuttajien ohjelma MAO (1.1.2017 - )

Learning Green Care – Useing Nature as Part of Vocational Special Education (1.9.2018 – 30.8.2019, Erasmus+ KA 2)


Ohjaus ja nivelvaiheyhteistyö

Tsempataan yhdessä – kumppanuudella työelämään (1.1.2018 – 31.12.2019, ESR, OKM, Kotona Suomessa ohjelma)

Työuralle (1.2.2018 – 31.7.2020, ESR)

KETTU - Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta (1.5.2018 – 31.10.2020, ESR)

Osallisuutta yhdessä (1.2.2018 – 31.12.2019, OPH)

Target (26.6.2018 – 30.6.2020, OPH)


Kansainvälinen liikkuvuus

Ready for the World 2 - International Competences and Cross-Cultural Under-standing by Working Abroad (1.6.2018-31.5.2020, CIMO/Erasmus+ KA 1)