(1.5.2018 – 31.10.2020, ESR)
• Hankkeella tuetaan ammatillisen oppilaitoksen ohjaus- ja opetushenkilökunnan uraohjaustaitoja ja niiden kehittymistä. Hankkeessa kehitetään uraohjauksen val-mennusohjelma.
• Hanketta hallinnoi koulutuskeskus Salpaus. Kiipulan ohella muut partnerit ovat Lah-den kansanopisto, Liikuntakeskus Pajulahti, Suomen Urheiluopisto, Suomen Diako-niaopisto ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy.
• Koko hankkeen budjetti on 585 820 euroa, josta Kiipulan osuus on 31 002 euroa. Omavastuu on 25%.
• Kiipulan hankevastaava on koulutuspäällikkö Leila Tauriainen.