Kohderyhmä

KIILA-kuntoutus koskee työsuhteessa olevia tai yrittäjänä toimivia alle 67-vuotiaita,  joilla on työterveyshuollossa tai perusterveydenhuollossa todennettu kuntoutuksen tarve ja jotka tarvitsevat tukea jaksaakseen pidempään työelämässä. Lue tarkemmin kuntoutuksen kohderyhmästä ja sisällöstä.


Hakeminen KIILA-kuntoutukseen

KIILA-kuntoutukseen on jatkuva, sähköinen haku. 

Ryhmämuotoiset kurssit

 • hakijana työnantajat, työterveyshuollot, ammattiliitot ja yhdistykset
 • työterveyshuolto voi toimia edelleen kuntoutuskurssin hakijana ja esivalintatahona, esivalinnassa käytetään Kelan koontilomaketta KU107/12
 • valtakunnallisesti toimivat yritykset voivat hakea kuntoutuskurssia mille tahansa Kiipulan KIILA-kuntoutusta toteuttavalle toimipaikalle
 • paikallisesti toimivat yritykset voivat hakea kuntoutuskurssia oman alueensa (TAYS tai HYKS) sisällä
 • kuntoutuskurssia koskeva hakemus tehdään sähköisesti osoitteessa: http://www.kela.fi/kiila-kuntoutuskurssit; heikko Katso-tunniste riittää 
 • kurssi haetaan yhden istunnon aikana: kurssihaussa valitaan joko alueellinen tai valtakunnallinen toteutus, mahdollinen ammattiala ja palveluntuottaja 
 • hakija valitsee palveluntuottajan ja päätöksen saa heti
 • hakemuksen lähettämisen jälkeen hakijalle ja palveluntuottajalle tulee sähköpostitse vahvistusviesti, jonka jälkeen kurssia lähdetään suunnittelemaan yhdessä 
 • palveluntuottaja täydentää kurssin tiedot kurssijärjestelmään suunnittelukokouksen jälkeen, jolloin kurssille hakeutuminen voi alkaa
 • kuntoutuja täyttää ammatillisen kuntoutushakemuksen KU101 ja ammatillisen selvityslomakkeen KU200 yhdessä esimiehen kanssa + lääkärin B-lausunto
 • esivalinnan suorittaa työterveyshuolto KU 129 ja lähettää hakemukset Kelaan
  Kela tekee kuntoutuspäätöksen

Yksittäinen hakija

 • Hakeudu KIILA-kuntoutukseen työterveyshuollon tai perusterveydenhuollon kautta, joko olemassa olevalle sinulle soveltuvalle kurssille tai avoimena hakuna. 
 • Hakeudu lääkärille B-lausuntoa varten.
 • Täytä ammatillisen kuntoutuksen hakemus KU101 ja ammatillinen selvityslomake KU200 yhdessä esimiehesi kanssa.
 • Lähetä hakemus ja B-lausunto Kelaan.
 • Kela tekee kuntoutuspäätöksen.