KIILA-kuntoutusta työelämässä oleville

Kelan kustantama KIILA-kuntoutus on sinulle, joka olet työsuhteessa tai toimit yrittäjänä ja olet alle 67-vuotias. Sinulla on työterveyshuollossa tai perusterveydenhuollossa todennettu kuntoutuksen tarve.  Tarvitset tukea jaksaakseni pidempään työelämässä.

KIILA-kuntoutus tarjoaa ammatillista työkykyä tukevaa kuntoutusta työelämässä oleville. Tavoitteena on parantaa ja tukea työntekijän työkykyä sekä edistää hänen pysymistään työelämässä. Osa kuntoutuksesta tapahtuu ryhmässä samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kokemuksia hyödyntäen. Osa kuntoutuksesta on yksilöllistä ja painottuu kuntoutujan omiin tarpeisiin ja tavoitteisiin.

KIILA-kuntoutuksessa yhdistyy ryhmän tuen ja yksilöllisyyden elementit tavalla, jossa kuntoutujan lisäksi hyötyvät esimies ja työyhteisö. Myös työterveyshuolto on keskeisessä osassa työhön kuntoutusta. Lyhyet ryhmäjaksot ja yksilölliset elementit tuovat kuntoutukseen monimuo­toisuutta ja joustoa. Avomuotoinen toteutusmalli mahdollistaa KIILAan osallistumisen elämänti­lanteesta riippumatta.

KIILA-kuntoutus toteutetaan työpaikka- tai ammattialakohtaisena kurssina. Kurssit on tarkoitettu joko tietyllä alueella asuville ja työskenteleville tai ne ovat valtakunnallisesti toteutettavia. Kuntoutus toteutetaan 1-1,5 vuoden aikana avomuotoisena, myös majoittuminen on mahdollista.

 Kiila-kuntoutusmalli kaaviona

KIILA-kuntoutuksen hyötyjä yritykselle:

  1. Esimiehen ja työntekijän vuoropuhelu kuntoutusprosessin aikana jäsentää kokonaistilannetta, mikä auttaa saavuttamaan tavoitteet ja uusia toimintamalleja työn arjessa.
  2. Kuntoutujan oman tilanteen tarkastelu, haltuunotto ja kuntoutuksessa opittujen tietojen ja taitojen hyödyntäminen parantavat työn arjessa selviytymistä.
  3. Kuntoutusprosessi on myös esimiehen oppimisprosessi parempaan työkykyjohtamiseen

Lisätietoa KIILA-kuntoutuksesta saat KIILA-koordinaattoreilta ja kuntoutuspäälliköiltä (Yhteystiedot)