Uudessa HR viestissä, joka on henkilöstöosaamisen ammattilehti henkilöstön johtamisen ja kehittämisen parissa työskenteleville, on kaksi juttua kuntoutuksesta.

Ensimmäiseen juttuun "Suojele omaa jaksamista" on haastateltu Kelasta suunnittelija Leena Penttistä ja johtava asiantuntijalääkäri Jan Lövstedtiä. 

Penttinen kertoo kokemuksia KIILA-kuntoutuksesta kolmen vuoden ajalta. Hän toteaa muun muassa, että KIILA on työnantajankin mielestä toimiva malli, koska siinä kuntoutettava ei "katoa" mihinkään: ihminen on töissä normaalisti, paitsi silloin, kun hän osallistuu ryhmäjaksoihin tai muuhun kurssitoimintaan.

Lövstedt puolestaan harmittelee sitä, että kuntoutus edelleen usein alkaa liian myöhään, vaikka aikaisempaan starttiin on olemassa kaikki edellytykset.  "Tilanne pitäisi muuttaa sellaiseksi, että kaikissa sairauksissa kuntoutus mielletään osaksi hoitoa jo varhaisessa vaiheessa, kuten nyt esimerkiksi lonkkaleikkauksissa, joissa kuntoutus alkaa heti leikkauksen jälkeisenä päivänä", hän toteaa.  "Tiiviimpi yhteistyö eri toimijoiden välillä on meillä suuri mahdollisuus, kun siirrytään 2020-luvulle."

Lue koko juttu tästä!

Kuntoutus ei ole yhdestä puusta

Toiseen juttuun on haastateltu Kiipula-Aviren toimitusjohtaja Marjukka Aaltosta.  Hän vahvistaa, että etenkin kuntoutukset, joilla edesautetaan ihmisten palaamista työelämään, ovat nyt vahvassa nosteessa.

"Ennen ajateltiin, että kuntoutus astuu kuvaan lähinnä silloin kun takana on onnettomuus tai sairaus. Nykyään tiedetään, että kuntoutukseen pääsy ei voi olla diagnoosin varassa ja osataan toimia riittävän varhaisessa vaiheessa. Lisäksi nyt osataan ajatella, että kuntoutukseen menevä kollega ei ole raihnainen vaan vastuullinen - hän toimii ennakoivasti ja pitää huolta omasta työkyvystään", Aaltonen toteaa.

Lue juttu tästä!