Työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii työvalmennustyössä asiakkaan työpaikalla tai työhönkuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimintayksiköissä.

Koulutus antaa valmiudet työskennellä sellaisten henkilöiden kanssa, jotka tarvitsevat erityistä tukea muutos- ja siirtymävaiheisiin työelämään pääsemiseksi, työelämässä pysymiseksi tai työhön palaamiseksi.

Koulutus alkaa Hämeenlinnassa 5.3.2018.

Lue lisää ja hakeudu 11.2.2018 mennessä!