Kiipula on mukana toteuttamassa hallituksen kärkihanketta osatyökykyisten työllistymiseksi.

Kuudelle kokeiluhankkeelle on myönnetty valtionavustusta osatyökykyisten työhönpaluuta ja työllistymistä tukevan toimintamallin kehittämiseen.
Toimintamalli koskee sekä työelämässä että sen ulkopuolella olevia.

Kokeiluhankkeiden tarkoituksena on kehittää alueen tarpeiden pohjalta malli hoitoon ja kuntoutukseen ohjaamiseen sekä työkyvyn tukeen.
Samalla luodaan alueellinen yhteistyöverkosto oikea-aikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen ohjaamiseen.

Rahoitusta saivat Kiipulan lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porin kaupunki, Oulun kaupunki, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.

Kiipulan hankkeessa keskeistä on alueellisen verkostotyön kehittäminen. Mukana ovat Helsingin, Vantaan ja Järvenpään kaupungit, HYKS, Uudenmaan TE-toimisto, Vates, Mielenterveyden Keskusliitto ja Etelä-Suomen Klubitalot. Hanketta vetää aluepäällikkö Leila Tauriainen.

Katso lisää STM:n tiedotteesta ja lue lisää hallituksen kärkihankkeesta.