LahjasSuomi -hankkeessa ryhmä Kiipulan sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita mietti keväällä sopivaa vastaanottajaa taidelahjalle. He päättivät ilahduttaa teoksellaan vanhuksia palveluasunnoissa Härkämäentiellä.

Teoksen suunnittelivat ja toteuttivat toisen lukuvuoden opiskelijat Tommi Joki, Ella-Maria Kallenautio, Ella Kauppinen, Nea Polus ja Samuli Rytkönen.
Heitä ohjasi helsinkiläinen kuvanveistäjä Pia Männikkö ja opiskelijoiden apuna oli ohjaaja Minna Hietamäki. Taideteoksen julkistus järjestetään torstaina 24.8.2017 klo 15:00 osoitteessa Härkämäenkuja 2, 13500 Hämeenlinna.

***
Kettuki ry ja Kiipulan ammattiopisto toteuttavat Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunniaksi yhteisen Lahjakas Suomi -hankkeen. Lahjakas Suomi -hankkeessa erityistä tukea tarvitsevat lahjakkaat lapset ja nuoret tekevät taideteoksia ja lahjoittavat ne heille merkityksellisille ihmisille tai yhteisöille Hämeessä. Lahjojen antaminen on hyvä tapa kiittää itselle tärkeitä toimijoita Suomen juhlavuonna.

Hankkeen päätoteuttajat ovat Kettuki ry ja Kiipulan ammattiopisto. Hämeen liitto on rahoittanut hanketta. Lahjakas Suomi -hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017.

Kettuki ry tukee kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taidetoimintaa ja toimii erityistaidetoiminnan kentän edunvalvojana sekä asiantuntijaverkostona.


Katso lisää: http://kettuki.fi/taidetoiminta/projektit
Ja tykkää Facebookissa: https://www.facebook.com/Lahjakas.Suomi/