Valikko

KIILA-kuntoutus

KIILA-kuntoutus on tarkoitettu parantamaan ja tukemaan työkykyä sekä edistämään työntekijän tai yrittäjän pysymistä työelämässä. Kiila on Kelan kustantama palvelu, jota meillä toteuttaa Avire Oy Janakkalassa. KIILA-kuntoutus koskee työsuhteessa olevia tai yrittäjänä toimivia alle 67-vuotiaita, joilla on työterveyshuollossa tai perusterveydenhuollossa todennettu kuntoutuksen tarve ja jotka tarvitsevat tukea jaksaakseen pidempään työelämässä.

Lisätiedot:
Asiakaspalvelu, puh. 050 463 5437
avire.asiakaspalvelu@kiipula.fi

Avire Oy

KIILA-kuntoutus auttaa pysymään työelämässä


KIILA-kuntoutuksen hyötyjä yritykselle

 1. Esimiehen ja työntekijän vuoropuhelu kuntoutusprosessin aikana jäsentää kokonaistilannetta, joka auttaa saavuttamaan tavoitteita ja uusia toimintamalleja työn arjessa.
 2. Kuntoutujan oman tilanteen tarkastelu, haltuunotto ja kuntoutuksessa opittujen tietojen ja taitojen hyödyntäminen parantavat työn arjessa selviytymistä.
 3. Kuntoutusprosessi on myös esimiehen oppimisprosessi parempaan työkykyjohtamiseen.


Kenelle

KIILA-kuntoutus on tarkoitettu alle 67-vuotiaalle henkilölle,

 • joka on työsuhteessa tai toimii yrittäjänä ja jolla on terveydenhuollossa todettu kuntoutuksen tarve pysyäkseen työelämässä
 • jolle kuormittuneisuus, jaksamisvaikeudet ja sairauksien oireet aiheuttavat kuntoutuksen tarvetta
 • jonka työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden vuoksi tai asianmukaisesti todetun sairauden tai vamman arvioidaan lähivuosina merkittävästi heikentävän työntekijän tai yrittäjän työkykyä ja ansaintamahdollisuuksia
 • jonka kuntoutustarve ja -mahdollisuudet on riittävästi selvitetty työpaikalla tai työterveyshuollossa tai julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa; työpaikan tai työterveyshuollon toimenpiteet eivät riitä työkyvyn ylläpitämiseksi


Sisältö

Kuntoutuksen sisällöstä puolet muodostuu ammatillisista ja puolet terveyteen liittyvistä teemoista.

Ammatilliset ja työhyvinvointiin liittyvät aihealueet

 • Työn nykytila ja muutokset
 • Ammatillinen kehitys ja osaaminen
 • Vaatimukset ja voimavarat
 • Työhyvinvointi ja vuorovaikutus
 • Stressinhallinta ja palautuminen

Moniammatillisesti – arviointia, suunnittelua ja ratkaisuja

Terveyteen ja elämänhallintaan liittyvät aihealueet

 • Terveys: ravinto, uni, päihteet
 • Henkinen hyvinvointi
 • Liikunta, rentoutuminen, harrastukset
 • Perhe, talous, ihmissuhteet

Muutosvaiheen tunnistaminen, motivaatioin herättäminen ja ylläpitäminen – oma vastuunotto!

Osa kuntoutuksesta tapahtuu ryhmässä samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kokemuksia hyödyntäen. Osa taas on yksilöllistä ja painottuu kuntoutujan omiin tarpeisiin ja tavoitteisiin. Kurssin ohjauksesta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat työelämän asiantuntija, fysioterapeutti, psykologi ja erikoislääkäri (työterveyshuollon, yleislääketieteen, psykiatrian, neurologian tai fysiatrian erikoislääkäri).


Rakenne ja toteutus

Kiila-kuntoutus voidaan toteuttaa joko yksilöpalveluna (ryhmän koko 3 – 5 henkilöä) tai kurssipalveluna ammattiala- tai työpaikkakohtaisina ryhminä (ryhmän koko 5 – 8 henkilöä). Kurssi toteutetaan 1 – 1,5 vuoden aikana.

 • Kurssimuotoinen Kiila sisältää
  • ennakkoyhteydenotto kuntoutujaan (palveluntuottaja)
  • avopäivä toimipaikassamme Janakkalassa
  • palveluntuottajan käyntikerta työpaikalle / puhelu / etäyhteys
  • 3 – 4 ryhmäjaksoa (kesto 3 – 5 vrk/jakso, yhteensä 10 – 13 vrk)
  • 1 – 3 yksilöllistä käyntikertaa (puhelimitse / etäyhteydellä / käyntikertana toimipaikassamme Janakkalassa)
  • päätöstilanteen arviointi (etäyhteydellä/puhelimitse)
  • seurantayhteydenotto kuntoutujaan, mikäli hänellä ei ole työterveyshuoltoa.
 • Yksilömuotoinen Kiila sisältää
  • ennakkoyhteydenotto kuntoutujaan (palveluntuottaja)
  • yksilöllinen avopäivä toimipaikassamme Janakkalassa
  • yksilöllinen käyntikerta (puhelimitse / etäyhteydellä / käyntikertana toimipaikassamme Janakkalassa)
  • 2 – 6 yksilöllisen valmennuksen käyntikertaa (puhelimitse / etäyhteydellä / käyntikertana toimipaikassamme Janakkalassa)
  • 8 – 9 avopäivää toimipaikassamme Janakkalassa
  • 1 yksilöllinen käyntikerta (puhelimitse / etäyhteydellä / käyntikertana toimipaikassamme Janakkalassa)
  • 1 – 2 seurantayhteydenottoa (etäyhteydellä/puhelimitse)
 • Kuntoutuksen pituus ja sisältö muodostuvat kuntoutujan tilanteen arvioinnista, ryhmäjaksoista ja yksilöllisistä osista sekä päätösosasta.

KIILA-kuntoutuksessa yhdistyvät ryhmän tuen ja yksilöllisyyden elementit tavalla, jossa kuntoutujan lisäksi hyötyvät esimies ja työyhteisö. Työterveyshuolto on keskeisessä osassa mukana kuntoutusprosessia. Avomuotoinen toteutusmalli mahdollistaa KIILAan osallistumisen elämänti­lanteesta riippumatta. Myös majoittuminen on mahdollista. 


Hakeminen ryhmämuotoisille kursseille

KIILA-kuntoutukseen on jatkuva sähköinen haku

 • hakijana työnantajat, työterveyshuollot, ammattiliitot ja yhdistykset
 • kuntoutuskurssia koskeva hakemus tehdään sähköisesti osoitteessa: http://www.kela.fi/kiila-kuntoutuskurssit (linkki avautuu uuteen ikkunaan). Täältä löydät myös ohjeet Suomi.fi-tunnistautumiseen
 • kurssi haetaan yhden istunnon aikana: kurssihaussa valittavaksi nousevat valtakunnallisesti kaikki palveluntuottajat
 • hakija valitsee palveluntuottajan ja haluamansa toimipaikan ja päätöksen saa heti
 • hakemuksen lähettämisen jälkeen hakijalle ja palveluntuottajalle tulee sähköpostitse vahvistusviesti, jonka jälkeen kurssia lähdetään suunnittelemaan yhdessä 
 • palveluntuottaja täydentää kurssin tiedot kurssijärjestelmään suunnittelukokouksen jälkeen, jolloin kurssille hakeutuminen voi alkaa
 • kuntoutuja täyttää ammatillisen kuntoutushakemuksen KU101 ja ammatillisen selvityslomakkeen KU200 yhdessä esimiehen kanssa + lääkärin B-lausunto


Hakeminen yksilömuotoisille kursseille

KIILA-kuntoutukseen on jatkuva sähköinen haku

 • Hakeudu KIILA-kuntoutukseen työterveyshuollon tai perusterveydenhuollon kautta, joko olemassa olevalle sinulle soveltuvalle kurssille tai avoimena hakuna. 
 • Hakeudu lääkärille B-lausuntoa varten.
 • Täytä ammatillisen kuntoutuksen hakemus KU101 ja ammatillinen selvityslomake KU200 yhdessä esimiehesi kanssa.
 • Lähetä hakemus ja B-lausunto Kelaan.
 • Kela tekee kuntoutuspäätöksen.


Yksilömuotoisten Kiila-kurssien aikataulut

Yksilö-Kiila ryhmä 5/2021

Yksilöllinen avopäivä 16.12.2021
1. Ryhmäjakso 09. – 11.03.2022
2. Ryhmäjakso 23. – 25.05.2022    
3. Ryhmäjakso 26. – 28.09.2022  

Päätöstilanteen arviointi marraskuussa 2022.
Lisäksi kuntoutukseen sisältyy yksilöllisiä käyntikertoja, jotka toteutetaan etäyhteydellä.

Yksilö-Kiila ryhmä 1/2022

Yksilöllinen avopäivä 21.02.2022
1. Ryhmäjakso 23. – 25.03.2022
2. Ryhmäjakso 01. – 03.06.2022
3. Ryhmäjakso 05. – 07.09.2022

Päätöstilanteen arviointi marraskuussa 2022.
Lisäksi kuntoutukseen sisältyy yksilöllisiä käyntikertoja, jotka toteutetaan etäyhteydellä.

Yksilö-Kiila ryhmä 2/2022

Yksilöllinen avopäivä 08.04.2022
Ryhmäjakso 16. – 18.05.2022
2. Ryhmäjakso 22. – 24.08.2022    
3. Ryhmäjakso 07. – 09.11.2022 

Päätöstilanteen arviointi tammikuussa 2023.
Lisäksi kuntoutukseen sisältyy yksilöllisiä käyntikertoja, jotka toteutetaan etäyhteydellä.

Yksilö-Kiila ryhmä 3/2022

Yksilöllinen avopäivä 09.05.2022
1. Ryhmäjakso 29. – 31.08.2022
2. Ryhmäjakso 21. – 23.11.2022    
3. Ryhmäjakso 13. – 15.02.2023

Päätöstilanteen arviointi huhtikuussa 2023.
Lisäksi kuntoutukseen sisältyy yksilöllisiä käyntikertoja, jotka toteutetaan etäyhteydellä.

Yksilö-Kiila ryhmä 4/2022

Yksilöllinen avopäivä 12.09.2022
1. Ryhmäjakso 07. – 09.12.2022
2. Ryhmäjakso 13. – 15.03.2023    
3. Ryhmäjakso 05. – 07.06.2023 

Päätöstilanteen arviointi syyskuussa 2023.
Lisäksi kuntoutukseen sisältyy yksilöllisiä käyntikertoja, jotka toteutetaan etäyhteydellä.

Yksilö-Kiila ryhmä 5/2022

Yksilöllinen avopäivä 03.10.2022
1. Ryhmäjakso 12. – 14.12.2022
2. Ryhmäjakso 27. – 29.03.2023     
3. Ryhmäjakso 12. – 14.06.2023 

Päätöstilanteen arviointi lokakuussa 2023.
Lisäksi kuntoutukseen sisältyy yksilöllisiä käyntikertoja, jotka toteutetaan etäyhteydellä.


<< Avire Oy