Valikko

Omaishoitajien kuntoutus

Omaistasi tai läheistäsi hoitava – kerää voimavaroja kuntoutuksesta! Omaishoitajien kuntoutus on Kelan kustantamaa palvelua, jota meillä toteuttaa Avire Oy Janakkalassa.

Lisätiedot:
Asiakaspalvelu, puh. 050 463 5437
avire.asiakaspalvelu@kiipula.fi

Avire Oy

Onko sinulla uupumisoireita, sairauksia tai muita tekijöitä, jotka uhkaavat omaishoitajana jatkamistasi? Hae kuntoutukseen! Saat asiantuntevaa ohjausta, vertaistukea ja välineitä jaksamisesi tueksi.

Kuntoutuskurssit on tarkoitettu päivittäin omaistaan tai läheistään hoitaville aikuisille, joiden toimintakyky on sairauden tai omaishoitajan tehtävän rasituksen takia vaarassa heikentyä tai jolla on uupumisoireita, jotka uhkaavat jatkamista omaishoitajana.

Osa kursseista on aikuista ja osa lasta tai nuorta hoitaville. 

Omaishoidon tuen saaminen ei ole edellytys kuntoutukseen osallistumiselle.

Tavoite

Tavoitteena on edistää hyvinvointia ja tukea arjessa jaksamista. 

Kurssilla saa asiantuntevaa ohjausta, vertaistukea ja välineitä jaksamisen tueksi. Työ- ja toimintakyvyn parantamisen lisäksi tavoitteena on myös

  • yksilöllisten ratkaisujen etsiminen arkipäivän ongelmallisiin tilanteisiin
  • omaishoitajan työssä olevien rasitustekijöiden ja stressin tunnistaminen ja niiden käsittelyn oppiminen
  • sinun ja hoidettavasi arjen sujuvuuden ja vuorovaikutuksen tukeminen
  • ohjaaminen hakemaan tietoa omaisen/läheisen sairauksista ja niihin liittyvistä palveluista
  • omaishoitajuutta tukevien palveluiden/toimijoiden/järjestöjen toimintaan tutustuminen.

Sisältö

Kurssilla suurin osa toiminnasta tapahtuu ryhmissä, mikä mahdollistaa vertaistuen ja aktiivisen osallistumisen. Tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja ryhmäytymistä tukevien menetelmien avulla. Sisällöt muokataan ryhmän tarpeiden ja kykyjen mukaan, niin että kuntoutus on mielekästä koko ryhmälle. Kurssilta saa myös vertaistukea samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta osallistujilta.

Kuntoutuksesta vastaa työryhmä, johon kuuluvat erikoislääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä tai sosionomi ja liikunnanohjaaja sekä erityistyöntekijöitä.

Rakenne

5+5 vrk, toteutus 6-8 kk aikana, 10 kuntoutujaa

Hakeminen

Kuntoutukseen haetaan Kelan lomakkeella KU 132. Hakemukseen liitetään lääkärin B-lausunto, jossa on selvitetty kuntoutustarve. Lisäksi tarvitaan ajankohtainen, enintään vuoden vanha selvitys omaishoitajan ja omaisen kotona selviytymisestä. Selvityksen tekijä voi olla esimerkiksi kotihoidon työntekijä, sosiaalityöntekijä, omaishoidosta vastaava, hoitava lääkäri tai muu kotikunnan työntekijä. Selvitys perustuu yleensä kunnan edustajan tekemään kotikäyntiin. Lataa tulostettava lomake pdf:nä tästä (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Kuntoutus on osallistujille maksuton ja lisäksi he voivat hakea Kelasta kuntoutusrahaa ja matkakorvausta. Kuntoutusrahaa ei makseta vanhuuseläkkeellä oleville. 

Lue lisää Kelan kuntoutusrahasta (linkki avautuu uuteen ikkunaan)
Lue lisää Kelan matkakorvauksesta (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Katso alkavat kurssit Kelan Kurssihausta. Kirjoita sanahakuun Avire. (Linkki avautuu uuteen ikkunaan)


<< Avire Oy