Valikko

Omaishoitajien kuntoutus

Omaishoitajien kuntoutus on Kelan kustantamaa palvelua, jota meillä toteuttaa Avire Oy Janakkalassa.

Toteutamme kuntoutusta asiakkaille, joiden kuntoutus on alkanut vuonna 2020 tai aiemmin.

Lisätiedot:
Asiakaspalvelu, puh. 050 463 5437
avire.asiakaspalvelu@kiipula.fi

Avire Oy

Kuntoutuskurssit on tarkoitettu päivittäin omaistaan tai läheistään hoitaville aikuisille, joiden toimintakyky on sairauden tai omaishoitajan tehtävän rasituksen takia vaarassa heikentyä tai jolla on uupumisoireita, jotka uhkaavat jatkamista omaishoitajana.

Osa kursseista on aikuista ja osa lasta tai nuorta hoitaville. 

Omaishoidon tuen saaminen ei ole edellytys kuntoutukseen osallistumiselle.

Tavoite

Tavoitteena on edistää hyvinvointia ja tukea arjessa jaksamista. 

Kurssilla saa asiantuntevaa ohjausta, vertaistukea ja välineitä jaksamisen tueksi. Työ- ja toimintakyvyn parantamisen lisäksi tavoitteena on myös

  • yksilöllisten ratkaisujen etsiminen arkipäivän ongelmallisiin tilanteisiin
  • omaishoitajan työssä olevien rasitustekijöiden ja stressin tunnistaminen ja niiden käsittelyn oppiminen
  • sinun ja hoidettavasi arjen sujuvuuden ja vuorovaikutuksen tukeminen
  • ohjaaminen hakemaan tietoa omaisen/läheisen sairauksista ja niihin liittyvistä palveluista
  • omaishoitajuutta tukevien palveluiden/toimijoiden/järjestöjen toimintaan tutustuminen.

Sisältö

Kurssilla suurin osa toiminnasta tapahtuu ryhmissä, mikä mahdollistaa vertaistuen ja aktiivisen osallistumisen. Tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja ryhmäytymistä tukevien menetelmien avulla. Sisällöt muokataan ryhmän tarpeiden ja kykyjen mukaan, niin että kuntoutus on mielekästä koko ryhmälle. Kurssilta saa myös vertaistukea samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta osallistujilta.

Kuntoutuksesta vastaa työryhmä, johon kuuluvat erikoislääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä tai sosionomi ja liikunnanohjaaja sekä erityistyöntekijöitä.

Rakenne

5+5 vrk, toteutus 6-8 kk aikana, 10 kuntoutujaa


<< Avire Oy