Valikko

Kurssilla saat tietoa sydänsairauksista ja apua elämänhallintaan, toipumiseen ja sairauden itsehoitoon sekä mahdollisuuden jakaa siihen liittyviä tunteita ja kokemuksia muiden vastaavaa kokeneiden kanssa.

Sepelvaltimotautia sairastavien kurssit

  • Aikuisille, jotka sairastavat sepelvaltimotautia ja joilla on useita riskitekijöitä tai työ- ja toimintakykyä rajoittava angina pectoris -oire tai ollut sydäninfarkti tai tehty ohitusleikkaus tai pallolaajennus

Sydämen vajaatoimintaa sairastavien kurssit

  • Aikuisille, jotka sairastavat sydämen vajaatoimintaa, esim. vajaatoimintaa aiheuttava synnynnäinen sydänsairaus, kardiomyopatia, harvinainen sydänsairaus tai tehty läppäleikkaus

Tavoite

Tavoitteena on auttaa sopeutumaan sydänsairauden muuttamaan elämäntilanteeseen sekä parantaa työ- ja toimintakykyä.

Sisältö

Kuntoutujaa tuetaan terveiden elämäntapojen omaksumisessa, rohkaistaan turvalliseen liikkumiseen ja vahvistetaan henkistä jaksamista. Kurssilla saa tietoa sairaudesta ja sekä mahdollisuuden jakaa siihen liittyviä tunteita ja kokemuksia muiden vastaavaa kokeneiden kanssa.

Kuntoutuksesta vastaa työryhmä, johon kuuluvat erikoisoislääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, fysioterapeutti ja ravitsemusterapeutti.

Rakenne

 Valtakunnalliset laitosmuotoiset sydänkurssit

  • Kursseja on sekä työelämässä että työelämän ulkopuolella oleville aikuisille
  • 15 vrk (5+5+5) 9 kuukauden aikana
  • Ryhmäkoko 10 henkilöä
  • Kuntoutujan omainen tai läheinen voi osallistua kuntoutukseen 1.  jakson kahtena päivänä; Kela tekee päätöksen läheisen osallistumisesta kurssille samanaikaisesti kuntoutuspäätöksen kanssa. 

<< Avire Oy