Valikko

Etätules – tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutus

Olemme palveluntuottajina Kelan kokonaan etänä toteutettavassa tules-kurssissa syksyllä 2024!
Tules-etäkuntoutuskurssit julkaistaan ja tulevat hakuun huhtikuun 2024 alussa.

Lisätiedot:
Asiakaspalvelu, puh. 050 463 5437
avire.asiakaspalvelu@kiipula.fi

Tules-etäkuntoutuskurssi on tarkoitettu yli 18-vuotiaalle työelämässä olevalle tai sinne palaavalle tai opiskelevalle asiakkaalle, jolla on tuki- ja liikuntaelinsairaus. Kurssilla asiakas etsii ratkaisukeinoja ja helpotusta tuki- ja liikuntaelinsairaudesta johtuviin arkipäivän haasteisiin. Kurssilta asiakas saa yksilöllisen tuen lisäksi ryhmän vertaistuen. Kurssin keskeisenä tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan omakuntoutuksen jatkumista.

Kurssille haetaan Kelan kautta ja voit osallistua mistä päin Suomea tahansa.

Kenelle

Etätules-kuntoutus on tarkoitettu yli 18-vuotiaille henkilöille, joilla on kipua ja vaivaa selässä, niskassa ja hartiaseudulla, olkapäässä, lonkassa, polvessa ja/tai nilkoissa. Sairaus on diagnosoitu ja oireilu on jatkunut yli kolme kuukautta eikä fysioterapian avokuntoutus ja omakuntoutus ole olleet riittäviä. Henkilön työ-/opiskelu- tai toimintakyky on heikentynyt. Henkilö on motivoitunut työ-/opiskelu- tai toimintakykynsä parantamiseen sekä elämäntapamuutokseen.

Tavoitteet

Tavoitteena on etsiä ratkaisukeinoja ja helpotusta tuki- ja liikuntaelinsairaudesta johtuviin arkipäivän haasteisiin. Tavoitteena on oppia ymmärtämään omaan sairauteen liittyvä muuttunut elämäntilanne, työ-, opiskelu- ja toimintakyvyn turvaaminen sekä osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Sisältö

Kuntoutuskurssi sisältää kuvapuheluita, verkkokuntoutusta ja ryhmämuotoisia etäkuntoutuspäiviä. Kuntoutus on tavoitteellista, ja asiakas laatii yhdessä ydintyöryhmän jäsenten kanssa kuntoutuksen tavoitteet. Henkilökunta tukee asiakasta tavoitteiden toteutuksessa.

Asiakas saa tietoa omasta työ- ja toimintakyvystään ja oppii tunnistamaan työ- ja toimintakuntoon vaikuttavia tekijöitä sekä vahvistamaan ja kehittämään niitä.

Kuntoutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä: lääkäri, fysioterapeutti, psykologi ja sairaanhoitaja. Kursseilla on mukana myös sosionomi, ravitsemusterapeutti ja toimintaterapeutti.

Toteutus

Kurssi toteutetaan täysin etänä ryhmäkuntoutuksena, ja siinä huomioidaan jokaisen asiakkaan yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi kestää keskimäärin 7kk, jonka aikana tehdään verkkokuntoutusta, yksilöllisiä kuvapuheluita ja ryhmämuotoisia etäkuntoutuspäiviä. Etäkuntoutus ei vaadi erityisiä tietoteknisiä taitoja ja saat meiltä perehdytyksen etäkuntoutukseen.

Tules-etäkuntoutuskurssi sisältää:

  • yksilöllisen etäkuntoutukseen perehdytyksen kuvapuheluna
  • yksilöllisen aloituskeskustelun kuvapuheluna
  • verkkokuntoutusta sinulle sopivana ajankohtana
  • verkkokuntoutuksen ohjausta
  • 6 yksilöllistä kuvapuhelua
  • 8 ryhmämuotoista etäkuntoutuspäivää, jotka kestävät vähintään 4 tuntia

Yksilöllinen kuvapuhelu kestää keskimäärin 45 minuuttia. Olemme sinuun yhteydessä ennen etäkuntoutuksen alkua ja kuntoutuksen jälkeen.

Hakeminen

Tules-etäkuntoutuskurssille voit osallistua mistäpäin Suomea tahansa.

Tarvitset hakemuksen liitteeksi fysioterapeutin täyttämän suosituslomakkeen, josta käy ilmi toimintakykysi. Fysioterapeutin tekemän suosituksen perusteella Kela arvioi, soveltuuko Tules-etäkuntoutuskurssi sinulle.

Kursseille haetaan Kelan lomakkeella KU132. Hakemukseen liitetään fysioterapeutin suosituslomake. Kela tekee päätöksen kuntoutuksesta. Voit tehdä ja lähettää hakemuksen Oma-Kelassa tai täyttää paperilla ja lähettää postilla.

Kela hakemus – Harkinnanvarainen kuntoutus.

Lisätietoa hakuprosessista Kelan sivuilta.

Kuntoutus on maksutonta ja osallistujat voivat hakea Kelasta kuntoutuspäiviltä kuntoutusrahaa.

Lisätietoa Kelan kuntoutusrahasta.

Katso alkavat kurssit Kelan kurssihausta. Kirjoita sanahakuun ”Kiipula”.

Kelan kurssihaku.

Tietoa fysioterapeuteille

Fysioterapeutti arvioi asiakkaan kuntoutustarpeen ja soveltuvuuden etäkuntoutukseen. Asiakkaalla tulee kuitenkin olla lääkärin asianmukaisesti diagnosoima tuki- ja liikuntaelinsairaus joka on kestänyt yli 3kk eikä fysioterapian avokuntoutus ja omakuntoutus ole olleet riittäviä.

Tutustu Tules- etäkuntoutuskurssin myöntämisen edellytyksiin ja kuntoutuksen sisältöön. Arvioi etenkin miten asiakas soveltuu etäkuntoutuskurssille. Asiakkaalla tulee olla riittävät valmiudet vastaanottaa fyysistä ohjausta etänä, hänellä tulee olla tarvittavat laitteet ja taito käyttää näitä sekä etäkuntoutukseen soveltuva tila.

Arvioi asiakkaan soveltuvuus kurssille ja täytä suosituslomake KU141. Lomakkeelle kirjataan myös asiakkaan diagnoosit ICD-koodeineen, tieto aikaisemmasta kuntoutuksesta sekä tämänhetkinen kuntoutustarve. Laadi suosituslomake niin, että kuntoutuksen järjestävä moniammatillinen tiimi voi sen perusteella suunnitella ja toteuttaa asiakkaan kuntoutuskurssin. Huomioi erityisesti, että tiimiin kuuluva fysioterapeutti saa lomakkeella riittävät tiedot asiakkaan tilanteesta (liikerajoitteet, kehonhallinta, tasapaino ym.), jotta asiakkaan yksilöllinen ohjaaminen etänä on mahdollista.

Kelan suosituslomake – Fysioterapeutin suosituslomake Tules-etäkuntoutuskurssille.

Tules-etäkuntoutuskurssille hakemiseksi asiakas täyttää kuntoutushakemuksen (KU132) ja liittää fysioterapeutin suosituslomakkeen liitteeksi.

Kela ei maksa lomakkeen täyttämisestä erillistä korvausta.

Alkavat kurssit

Alkavien kurssin aikataulun kokonaisuudessaan voit katsoa Kelan kurssihausta syöttämällä hakuikkunaan kurssinumeron.

Tules-etäkuntoutuskurssi 89876

Ajankohta 2.9.2024-31.3.2025, perjantai-ryhmä

Ryhmämuotoiset etäkuntoutuspäivät

4.10, 18.10, 1.11, 15.11, 26.11 (huom! tiistai), 13.12, 10.1, 24.1

Tules-etäkuntoutuskurssi 91874

Ajankohta 2.9.2024-31.3.2025, tiistai-ryhmä

Ryhmämuotoiset etäkuntoutuspäivät

8.10, 22.10, 5.11, 19.11, 3.12, 17.12, 7.1, 21.1

Tules-etäkuntoutuskurssi 91875

Ajankohta 30.9.2024-30.4.2025, maanantai-ryhmä

Ryhmämuotoiset etäkuntoutuspäivät

28.10, 11.11, 25.11, 9.12, 13.1, 27.1, 10.2, 24.2

Tules-etäkuntoutuskurssi 91876

Ajankohta 30.9.2024-30.4.2025, torstai-ryhmä

Ryhmämuotoiset etäkuntoutuspäivät

24.10, 7.11, 21.11, 5.12, 19.12, 16.1, 30.1, 13.2

Tules-etäkuntoutusryhmä 91877

Ajankohta 14.10.2024-13.5.2025, keskiviikko-ryhmä

Ryhmämuotoiset etäkuntoutuspäivät

13.11, 4.12, 18.12, 8.1, 22.1, 5.2, 19.2, 5.3

Tules-etäkuntoutusryhmä 91878

Ajankohta 1.11.2024-30.6.2025, maanantai-ryhmä

Ryhmämuotoiset etäkuntoutuspäivät

2.12, 16.12, 20.1, 3.2, 17.2, 3.3, 17.3, 31.3