Perjantaina 30.11. klo13.00 allekirjoitettiin Lahdessa verkostosopimus osatyökykyisten työllistymisen ja osallisuuden edistämiseksi.
Mukana sopimuksessa ovat Päijät-Hämeen sote-toimijat, oppilaitoksia sekä alueen keskeiset järjestöt. Sopimuksessa sovitaan säännöllisistä jatkotoimista
yhteisen työn tiivistämiseksi. Kiipulasäätiö on kutsuttu toiminnan vetäjäksi. Myös verkoston toimintasuunnitelman koordinoinnista vastaa Kiipula.

Yhteistyöverkosto on saanut alkunsa alueellisen Pähee OTE -projektin myötä. Kyse oli yhdestä hallituksen OTE-kärkihankkeen kokeilusta, jota koordinoivat Sosiaalialan osaamiskeskus Verso ja  Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Projektin tavoitteena oli, että osatyökykyiset henkilöt pääsisivät tarvitsemiinsa palveluihin tehokkaammin ja yhä useampi osatyökykyinen henkilö etenisi työllistymispolullaan.

 Sopimuksen yleistavoite on lisätä ammattilaisten yhteistyötä siten, että opiskelijat, joilla on erityistä tuen tarvetta löytävät sujuvammin paikkansa työelämästä tai osallisuutta tukevista palveluista opintojen jälkeen. Verkostossa parannetaan keskinäistä tiedonkulkua ja etsitään innovatiivisia tapoja työskennellä yhdessä.

Verkosto jatkaa Pähee OTE –projektissa kehitettyjen hyvien käytäntöjen juurruttamista käyttöön. Näitä ovat mm. henkilökohtaisen budjetoinnin ajatuksen eteenpäin vieminen, vammaisten oman mediatiimin käytön tukeminen sekä vertaisvalmentajatoiminta. Kiipulan näkökulmasta yhteistyö tukee vaativan erityisen tuen opiskelijoiden työllistymisen mahdollisuuksia.

Konsensussopimuksen allekirjoittivat seuraavat organisaatiot:

Ali-Juhakkalan peruskoulu
Avainsäätiö
Hämeen TE-toimisto
Kaarisilta ry
Kela
Koulutuskeskus Salpaus
Kiipulasäätiö
Lahden kaupunki (Ohjaamo)
Lahden seudun kehitysvammaisten tuki ry
Mukkulan peruskoulu
PHHYKY:n vammaispalvelut, työikäisten palvelut ja lapsiperhepalvelut
Sivistystoimi, erityisopetuksen koordinaatio

Lisätietoja Kiipulan roolista verkostossa antavat:
- kehitysjohtaja Petteri Ora, puh. 050 3003 764, petteri.ora@kiipula.fi
- koulutuspäällikkö Leila Tauriainen, puh. 050 3837 263, leila.tauriainen@kiipula.fi