Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Kiipulasäätiölle Yhteiskunnallinen yritys -merkin. 
Merkin käyttöoikeus on osoitus liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä. 

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta.
Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti.
Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

Kiipulasäätiö toimii yhteiskunnallisen hyvän tuottajana ja lisäämme ihmisten hyvinvointia tarjoamalla mm. koulutusta, kuntoutusta, työhyvinvointipalveluita ja laadukkaita puutarhatuotteita.