Hallitus linjasi 4.5.2020 neuvotteluissaan rajoitustoimien vaiheittaisesta purkamisesta toisen asteen koulutuksen osalta. Lukioita, ammatillisia oppilaitoksia, korkeakouluja ja vapaata sivistystyötä koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5.2020 asti. Tämän jälkeen Kiipulan ammattiopistossa palataan lähiopetukseen hallitusti ja porrastetusti. Niin opiskelijoiden kuin henkilökunnan terveys on tärkeää ja siksi onkin ensiarvoista noudattaa annettuja ohjeistuksia muun muassa turvaväleistä sekä hygieniasta.

Kiipulan ammattiopiston kaikissa toimipaikoissa lähiopetukseen siirtyvät maanantaista 18.5.2020 alkaen:

  • perustutkintojen valmistuvat opiskelijat, pois lukien työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa olevat
  • maatalous-, metsä- ja puutarha-alan opiskelijat, pois lukien työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa olevat
  • Valma-opiskelijat
  • Telma-opiskelijat

Riskiryhmään kuuluvien opiskelijoiden kohdalla suositellaan etäopiskelun jatkamista. 

Jatkavien perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijoiden kohdalla etäopiskelu jatkuu 29.5.2020 asti. Myös yksilöllisiä ratkaisuja voidaan tehdä lähiopetukseen palaamisen suhteen.

Majoitus:
Janakkalan ja Hämeenlinnan Punaportin toimipaikoissa opiskelijoiden majoitus järjestetään yhden hengen huoneissa. Majoittuville opiskelijoille järjestetään turvallisuus- ja hygieniaohjeistukset huomioiden lähinnä ulkona tapahtuvaa vapaa-ajanohjausta.

Ruokailut:
Ruokailut tapahtuvat pääasiassa take away -järjestelyillä. Tarkempi ruokailuaikataulu ja toteutus tiedotetaan erikseen toimipaikkakohtaisesti.

Kulkeminen:
Julkinen liikenne kulkee normaalisti. Pyydämme huoltajia varmistamaan taksikuljetusten toimivuuden.

Kesäopiskelu:
Kesäopiskelu käynnistyy suunnitellun mukaisesti 1.6.2020.