Kiipulan ammattiopisto on toiminta-alueellaan parhaana tunnettu ja tunnustettu ammatillisen erityisopetuksen toteuttaja ja aikuisten kouluttaja.

Ammatillinen koulutus toteutetaan yhä enemmän työpaikoilla ja muissa oikeiden työtehtävien oppimisympäristöissä. Jatkuva opiskelijoiden sisäänotto, henkilökohtaistaminen, opiskelun irtaantuminen ajasta ja paikasta sekä aikuisten ja nuorten samoissa peruskoulutuksen ryhmissä tapahtuva opiskelu haastavat totutun tavan toteuttaa opetusta. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja järjestetään Kiipulan muun koulutustarjonnan suuntaisesti.

Ammatillisen erityisopetuksen alueellisen yhteistyön merkitys kasvaa entisestään maakuntauudistuksen myötä. Yhteistyö muiden oppilaitosten, järjestöjen, työpajojen ja julkisen sektorin kanssa tiivistyy. Ammattiopisto säilyttää strategiakaudella valtakunnallisen asemansa, ja keskeinen kehittämistyö tehdään järjestämisluvan alueilla Kanta- ja Päijät-Hämeessä sekä Pirkanmaalla. Muilla alueilla koulutustoimintaa kehitetään kysynnän suuntaisesti.

Strategiakaudella vahvistetaan Kiipulan ammattiopiston valtakunnallista tunnettuutta vaativan ammatillisen erityisopetuksen keskeisenä kehittäjänä ja asiantuntijana. Kiipula jatkaa huippuosaajana työvaltaisen pedagogiikan toteuttajana ja vahvistaa uraohjausta ja työelämään sijoittumista opintojen jälkeen. Pedagogista kehittämistyötä tehdään AMEO-verkoston, ammatillisen opettajankoulutuksen, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa.

Strategiakaudella kehitetään edelleen ammattiopiston toimivaa ja systemaattista työelämäyhteistyötä opiskelijoiden tueksi ja työelämän kehittämiseksi. Työelämäyhteistyön suunnitelma hyväksytään ja sen toimenpidekohtien toteutumista seurataan. Opiskelijoiden työllistymisen tukemista kehitetään. Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut tuottavat koulutuksia ja konsultaatioita kaikille erityistä tukea tarvitsevien kanssa työskenteleville.

Palaa strategiaan