Järjestämme ammatillista täydennyskoulutusta, jonka sisältö suunnitellaan yritysten ja yhteisöjen tarpeet huomioiden. Kouluttajina toimivat eri ammattialojen parhaat asiantuntijat ja ammattilaiset. Järjestämme koulutuksia sekä avoimina Kiipulan tiloissa että yrityskohtaisina koulutuksina Kiipulan tai asiakkaan omissa tiloissa. 

Avoin koulutustarjonta

Avoimeen koulutustarjontaamme voit tutustua sivun oikealla olevasta valikosta.

Yrityskohtainen koulutustarjonta

Järjestämme koulutuksia yritysten tarpeet huomioiden ja paketoimme niitä joustavasti muutaman tunnin tietoiskuista pidempikestoiseen prosessiin. Kouluttajina toimivat eri ammattialojen parhaat asiantuntijat ja ammattilaiset. Ota yhteyttä tai pyydä tarjous.

Koulutusten aiheena avoimen tarjontamme lisäksi mm.

Työhyvinvointikorttikoulutus

 

Työpaikan vuorovaikutustaidot

  • puhuminen, kuunteleminen, dialogitaidot
  • palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  • erilaiset temperamentit työpaikalla
     

Esimies- ja alaistaidot

  • esimiestaidot (esimiehille)
  • alaistaidot (kaikille työntekijöille)
  • esimies- ja alaistaidot toisiaan
    täydentävinä taitoina (koko työyhteisölle)
  • varhainen puuttuminen ja puheeksiotto

Muutosten hallinta

  • muutosten johtaminen ja muutosviestintä (esimiehille)
  • työnteko muutoksien pyörteissä: perustehtävään keskittyminen, muutostarpeiden ymmärtäminen, muutosprosessit yksilön ja organisaation näkökulmasta

Tiimityötaidot

  • mikä on tiimi, miksi kuulua tiimiin, tiimin
    yhteinen tehtävä, tiimiroolit, tiimin me-henki

Ohjaustaidot

  • perhedyttäminen ja ohjaus
  • monimuotoisen työryhmän/työyhteisön ohjaaminen
  • opiskelijoiden, harjoittelijoiden, työkokeilijoiden ohjaus

Asiakaspalvelu

  • asiakkaan kohtaaminen ja palvelu
  • myynnin edistäminen ja palvelu

Tietotekniikkakoulutukset

Työllistymistä edistävä valmennus

Työnantajalla on muutosturvalain perusteella
velvollisuus tarjota irtisanotuille työntekijöille
työllistymistä edistävää valmennusta.

Tutustu valmennukseen tästä linkistä.

Yrityskohtaisten koulutusten peruutus- ja maksuehdot 
Peruutus veloituksetta viimeistään 21 vrk ennen ajankohtaa. Peruutus 7 - 20 vrk ennen ajankohtaa, veloitus 50 %. Peruutus alle 7 vrk ennen ajankohtaa, veloitus 100 %. Henkilömäärän vahvistus 14 vrk ennen ajankohtaa tai tilauskohtaisesti muuten sovittuna aikana, kuitenkin vähintään 7 vrk ennen ajankohtaa, muuten veloitamme alkuperäisen henkilömäärän mukaan. Laskujemme maksuehto on 14 pv netto.