Hankkeessa kehitetään hankeverkoston yhteisiä toimintamalleja opetus- ja ohjaus-henkilöstön ja työpaikkojen yhteistyön tiivistämiseksi. Samalla välitetään työpaikoille tietoa ammatillisen koulutuksen uudistumisesta. Kiipulassa opetushenkilöstölle järjestetään päivän mittaisia työpaikkajaksoja.

Hanketta hallinnoi Tavastia ja Kiipulan ohella partnereina ovat VAAO, Hyria ja FAI.
Kiipulassa hankkeesta vastaa projektipäällikkö Kirsi Ek.