• Hankkeessa kehitetään hankeverkoston yhteisiä toimintamalleja opetus- ja ohjaus-henkilöstön ja työpaikkojen yhteistyön tiivistämiseksi. Samalla välitetään työpaikoille tietoa ammatillisen koulutuksen uudistumisesta. Kiipulassa opetushenkilöstölle järjestetään päivän mittaisia työpaikkajaksoja.
•  Hanketta hallinnoi Tavastia ja Kiipulan ohella partnereina ovat VAAO, Hyria ja FAI.
• Kiipulassa hankkeesta vastaa projektipäällikkö Kirsi Ek.