Kiipulan toiminta pohjautuu kaikissa palveluissa vahvoihin ja pitkäkestoisiin kumppanuuksiin.

Ammattiopiston toimipaikoilla pyritään hakemaan opetustiloja vahvojen yleisten ammatillisten oppilaitosten yhteydestä. Lisääntyvän yhteistyön kautta tarjotaan opiskelijoille yhdenvertaisia ympäristöjä opiskella ja osallistua yhteiskuntaan. Maakunnassa vaativan erityisen tuen oppilaitoksella on selkeä rooli.

Kiipulan ammattiopiston tärkeimmät kumppanit ovat Kanta-Hämeen alueellinen Välkky-verkosto sekä valtakunnallinen AMEO-verkosto. Myös Pirkanmaan PAEK:in ja Päijät-Hämeen koulutuksen järjestäjien verkostojen painoarvo kasvaa strategiakaudella.

Kuntoutuksen asiakasyhteistyö toteutetaan kuntoutuskumppanuuden periaatteella. Yritysten ja tilaajatahojen ohella kehittämisen tärkeimmät verkostot ovat Kuntoutuksen toimialayhdistys, RIFI sekä SOSTE ry.

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään niin koulutuksessa kuin kuntoutuksessa. Erityisesti huolehditaan opiskelijoiden mahdollisuuksista osallistua kansainväliseen toimintaan. Strategiakaudella selvitetään mahdollisuus perustaa yhteistyössä AMEO-verkoston kanssa koulutusvientiyhtiö. Vientiin on yhdistettävissä myös kuntoutuksen toimintoja.

Janakkalan toimipaikan liikunta- ja elämystoimintaa kehitetään yhdessä matkailun organisaatioiden sekä Janakkalan kunnan kanssa.


 Palaa strategiaan