Kuntoutuminen on saavuttamista: olotilan, tavoitteen, etapin, päämäärän. Päästään jostain tilanteesta toiseen. Yleensä muutos on parempaan ja kuntoutuminen on jonkun tavoiteltavan positiivisen asian saavuttamista. Ihminen omilla teoillaan ja valinnoillaan saavuttaa päämäärän. Joskus siihen auttaa pelkkä aika, mutta monesti tarvitaan apua, jotta tavoitteen saavuttaminen mahdollistuu.

Kuntoutuminen on monitahoinen ilmiö. Siksi ammattilaiset lähestyvät kuntoutujan tilannetta mahdollisimman monesta erilaisesta näkökulmasta. Sen huomaa jo ennen TULES-kuntoutuksen (tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuskurssin) alkua pinkasta erilaisia kyselyjä, joilla kartoitetaan kuntoutujan lähtötilannetta. Kuntoutuja vastaa mm. kipuun, mielialaan ja elämänlaatuun liittyviin kyselyihin. Näistä alkaa rakentua kuva kuntoutujan monitahoisesta tilanteesta.

Kuntoutuskurssilla tutustuminen jatkuu. Ei pelkästään kuntoutujan ja kuntoutushenkilöstön välillä, vaan myös ryhmäläisten kesken. Vertaiset tarjoavat lohtua ja peilin oman tilanteen hahmottamiseen. Vertaistuen on todettu olevan yksi tärkeimmistä kuntoutusta edistävistä tekijöistä. Ryhmän hyvän keskinäisen pöhinän vaikutuksen huomaa. Kannustava, sopivasti huumorilla höystetty ilmapiiri auttaa vaikeidenkin asioiden käsittelyssä.

Keinot kuntoutumisen edistämiseen löytyvät moniammatillisuuden kautta. Kuntoutuksen ammattihenkilöstö koostuu terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoista, jotka lähestyvät kuntoutumisen ilmiötä hieman erilaisista näkökulmista. Jokaisella ammattilaisella on kuntoutujalle jotain annettavaa, uusia neuvoja ja keinoja kuntoutumisen edistämiseksi. Kaikilla ammattilaisilla on kuntoutuksessa sama päämäärä, edistää kuntoutumista. Helppoa se ei ole, joskus mahdotonta, ellei kuntoutuja ole samassa veneessä. Tai oikeastaan mahdotonta se on, jos kuntoutujan ja ammattilaisen välille ei rakennu luottamusta, jonka turvin voisi astua kuntoutujan veneeseen. Kuntoutuja on kapteeni, jonka kanssa ammattilaiset navigoivat läpi karikoiden kohti päämäärää.  Kaikkia miehistön jäseniä tarvitaan, jotta matkasta tulisi mahdollisimman kivuton. Ilman merenkäyntiä tuskin selvitään, mutta matkalla kannattaa mielessä pitää se, että aarre odottaa siinä kohtaa, missä ruksi on karttaan merkittynä.

Vertaistuen lisäksi tärkeä kuntoutumista edistävä tekijä on tavoitteet, joiden saavuttamiseen sekä kuntoutuja että ammattilaiset sitoutuvat. Keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi pohditaan yhdessä, jokainen leirinuotion ympärillä on tasavertainen. Kuntoutuja on oman tilanteensa asiantuntija ja sitä kautta leirinuotion täysvaltainen jäsen. Jos pohtijoiden välillä vallitsee keskinäinen luottamus, on yhteisen pohdinnan tulos vaikuttava. Kumppanuus edistää kuntoutumista. Kumppanuudessa kaikki osapuolet hyötyvät ja tuovat oman osaamisensa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Tules-kuntoutusta järjestetään sekä avo- että laitosmuotoisena. Molemmat toteutetaan noi yhdeksän kuukauden aikana. Ryhmäjaksoilla on aikaa ja tilaa pohtia yksin ja yhdessä omaa tilannettaan ja sitä mihin suuntaan seuraavaksi tulisi mennä. Välijaksoilla työssä ja kotona tapahtuu varsinainen eteneminen - kuntoutuminen on arjen muutoksia. Jaksoilla kannustetaan eteenpäin ja jaetaan muutokseen liittyviä tuskan ja onnistumisen tunteita.  Viimeisen kuntoutusjakson jälkeen kuntoutuja saa yhteenvedon, kuntoutuspalautteen, johon on koottu kuntoutumisen matka. Kumppanuudet jatkuvat kuntoutuksen päätyttyäkin.

 

Niina Henttonen
fysioterapeutti, tules-kuntoutus
Kiipula-Avire
niina.henttonen(at)kiipula.fi