Kuntotestien avulla arvioimme fyysistä kuntoasi ja terveydentilaasi. Toteutamme palveluita Liikuntatieteellisen seuran suositusten mukaisesti ja kuulumme heidän laatujärjestelmään.

Polkupyöräergometritesti

Testin avulla voidaan selvittää sydämen ja verenkiertoelimistön kuntoa. Testi soveltuu sekä kuntoilijoille että niille, jotka harrastavat liikuntaa vain satunnaisesti. Testaus sisältää ennakkokyselyn, testin aikana tehtävän syke-, verenpaine- ja RPE-seurannan sekä suullisen ja kirjallisen testipalaute testin päätteeksi.

Kävelytesti

Käytämme sekä 2000m että 6 min. kävelytestiä. 2000m testi soveltuu myös suurille ryhmille, ja 6 min. kävelytestit suoritetaan yksilöllisesti. Testaus sisältää terveyskyselyn, kävelytestirataan tutustumisen, henkilökohtaisen sykeen mittauksen testin aikana sekä suullinen ja kirjallinen testipalaute testin päätteeksi.

Lihaskuntotestit

Lihaskuntotesteissä kartoitetaan yläraajojen, vartalolihasten ja alaraajojen toimintakykyä ja lihaskestävyyttä. Käytössämme on yleisimmät toistotestit, joista valitaan asiakkaalle sopivimmat. Näihin voidaan myös liittää tasapaino- ja liikkuvuusmittauksia.

Kehon ikä -mittaus

Testissä mitataan monipuolisesti kehon koostumusta, lihaskuntoa, liikkuvuutta ja kestävyyskuntoa. Kaikki mitatut parametrit muutetaan yhdeksi luvuksi – kehon ikä. Testi on kevytkuormitteinen ja helppo toteuttaa myös asiakkaan omissa tiloissa.

Firstbeat-hyvinvointianalyysi

Firstbeat-mittaus suoritetaan asiakkaan omassa arjessa. Menetelmän avulla kartoitetaan stressiä, palautumista, työn kuormitusta, energian kulutusta, liikunnan vaikuttavuutta ja arvioidaan elämäntapoihin liittyviä riskejä. Mittaus sisältää ennakkokyselyn, mittauksen, analyysin sekä kirjallisen ja suullisen palauteen.