Kiipulan kuntoutus on valtakunnallisesti halutuin ja maineeltaan paras palveluntuottaja.
Strategiakaudella kehitetään pitkäaikaisia asiakassuhteita, julkituodaan tuloksia ja lisätään omien toimintapaikkakuntien kumppanuus- ja alihankintasuhteita.

Kuntoutuksen palveluja uudistetaan notkealla ja tarvelähtöisellä tavalla yhdessä asiakkaiden kanssa. Kuntoutuskumppanuuteen kuuluu yhdessä toteutettu asiakastarpeiden ennakointi sekä tuotekehitys.

Kuntoutuskomitean tekemät ehdotukset ohjaavat kuntoutuksen kehittämistä strategiakaudella ja vaikuttavat myös Kiipulan tarjonnan sisältöön. Sote- ja maakuntauudistusten toimeenpano antavat mahdollisuuden päästä uusilla tuotteilla uusille markkinoille.

Avire Oy liitettiin osaksi Kiipulan kuntoutusta 2017 loppuvuodesta. Toiminnan volyymi ja toimintapaikkakuntien määrä kasvoivat selvästi. Strategiakaudella kuntoutus yhtiöitetään, jolla tavoitellaan hallittua kasvua.

Digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään mm. etäkuntoutuksen menetelmien luomiseksi. Henkilöstön osaamista kehitetään asiakastarpeiden mukaisesti.

Palaa strategiaan