Kuntoutusraha turvaa toimeentuloa

Kelan rahottaman kuntoutuksen ajalta maksetaan kuntoutusrahaa tai osakuntoutusrahaa joko sinulle tai työnantajallesi.

Jos olet työssä, Kela maksaa hakemuksesta kuntoutusajalta kuntoutusrahaa 

  • työnantajalle, jos työnantaja maksaa sinulle kuntoutusajalta palkan 
  • sinulle itsellesi, jos työnantaja ei maksa kuntoutusajalta palkkaa.

Jos et ole työssä, saat kuntoutusrahan hakemuksesta itsellesi.

Voit saada kuntoutusrahaa sellaiselta kuntoutuspäivältä, joka kestää matkoineen vähintään 4 tuntia tai muutoin estää sinua tekemästä työtä ja saamasta toimeentuloa.

Avomuotoiset kurssit mahdollistavat työssäkäynnin ja kuntoutuksen yhdistämisen. Osakuntoutusrahaa voit saada, jos työaikaasi on kuntoutukseen osallistumisen vuoksi lyhennetty vähintään 40 % normaalista päivittäisestä työajastasi.

Työntekijä ja työnantaja arvioivat yhdessä, voiko kuntoutuspäivänä työskennellä osan aikaa. Ohjausta voi tarvittaessa pyytää työterveyshuollosta.

Kuntoutusrahaa maksetaan myös kuntoremonttikurssien ajalta silloin, kun työterveyshuolto on tehnyt kuntoutuspäätöksen.

Lue lisää kuntoutusrahasta Kelan sivuilta.

Muita kuntoutuksen ajan etuuksia ovat ylläpitokorvaus ja harkinnanvarainen kuntoutusavustus sekä 16-19-vuotiaille maksettava nuoren kuntoutusraha.

Kuntoutusrahaa haetaan sähköisesti verkossa tai Kelan lomakkeella KU 112.

Matkakorvaus

Voit saada Kelasta matkakorvausta, kun matkan syy on kuntoutus ja sinulla on Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätös.

Jos menet Kelan järjestämään kuntoutukseen, Kela korvaa matkakulut yleensä sinne, missä kuntoutus järjestetään. Matkakulujen korvaamiseen liittyvät asiat selvitetään kuntoutuksen hakemisen yhteydessä. Jos kuntoutuksen matkakulujen korvaamiseen liittyy rajoitteita, se kerrotaan sinulle kuntoutuspäätöksessä.

Maksat jokaisesta matkasta enintään 25 euron omavastuun. Yhteensä omavastuu on enintään 300 euroa vuodessa (ns. matkakatto). Kun se ylittyy, sinun ei tarvitse maksaa omavastuuta loppuvuoden matkoista.

Joissakin tapauksissa voit saada matkakorvausta myös saattajan matkakuluista ja yöpymisrahaa omista yöpymiskustannuksistasi.

Lue lisää Kelan sivuilta.