Kuntoutuksella rakennetaan hyvinvoivaa Suomea – Se voisit olla sinä!

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry, Kuntoutussäätiö ja Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry julkaisivat tänään yhteisen kuntoutusvetoomuksen, jolla haastetaan päättäjät keskustelemaan kuntoutuksen hyödyistä. Haluamme, että kuntoutus nähdään hyvinvointia ja toimintakykyä lisäävänä investointina.

Kuntoutusta tarvitaan enemmän kuin koskaan!

Lähes kaikilla suomalaisilla on jossakin elämänsä vaiheessa tarvetta kuntoukselle. Kuntoutuksella vähennetään inhimillistä kärsimystä ja säästetään yhteiskunnan varoja. Tehokkainta kuntoutus onkin silloin, kun huomioidaan laaja-alaisesti kaikki elämän ja toimintakyvyn osa-alueet.

Oikea-aikaisuus ja ripeä hoitoon pääsy terveydenhuollon ammattilaisen luo nopeuttaa tuloksien aikaansaamista ja pitää yllä hyvää toimintakykyä. Kuntoutusta tarvitsevan ihmisen hoitopolut on suunniteltava asiakaslähtöisiksi, paremmin toimiviksi ja oikea-aikaisiksi. Suomesta löytyy laajasti kuntoutuksen ammattilaisia niin fysio-, psyko-, toiminta-, puhe-, musiikki- ja ravitsemusterapian kuin naprapatian, osteopatian sekä kiropraktiikan parista.

Kuntoutuksella ehkäistään syrjäytymistä ja tuetaan myös maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä. Ihmisten työ- ja toimintakyvyn säilyttämisellä on niin kansanterveydellisesti kuin taloudellisestikin suuri merkitys.

Kuva työkyvyttömyyden syyt

Vaikuttavuus ennen taloudellista tehokkuutta

Kuntoutuksessa kyse on kaikista suomalaisista, ikään katsomatta. Väestömme ikääntyy vauhdilla.

On tärkeää, että pysymme kunnossa ja toimintakykyisinä myös vanhuusiässä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ihmisten kuntoutuksen tarve erityisesti ennaltaehkäisevänä toimintana kasvaa. Tuki- ja liikuntaongelmat koskettavat koko väestöämme ja niihin on puututtava ajoissa iästä riippumatta. Näin vältymme ongelmien kroonistumiselta ja joskus myös mahdollisilta leikkauksilta.

Ajoissa alkanut kuntoutus lisää tutkitusti ansiotyöhön päätymistä: sairauspäivärahakaudella käynnistetyn kuntou-tuksen tuella 2/3 ihmisistä pystyi jatkamaan työssään täyspäiväisesti, vaikka takana oli pitkiäkin sairauspoissa-oloja. Masennuksen ja ahdistuneisuuden tehokas hoito tuottaa sijoitetun summan takaisin 2,3 – 3,0 -kertaisena. Panostus kuntoutukseen kannattaa, se on viisas investointi!

Kuva Tule-sairaudet sairauspäivät 2017

Vuonna 2017 Kela korvasi 4,7 miljoonaa sairauspäivää tuki- ja liikuntaelinongelmien vuoksi. Tulevaisuudessa kansantaloutemme ei kestä tällaista rakennetta. On siis toimittava nyt.

Viisas päättäjä huomioi kuntoutuksen merkityksen

Lähes jokaisessa Suomen kunnassa toimii kuntoutuksen ammattilaisia työllistävä terapiayritys. Kuntoutus-palveluita tuottavat myös järjestöt ja julkinen sektori. Kuntoutusalan yritykset ja järjestöt muodostavat valmiin lähipalveluja tuottavan verkoston ympäri Suomea, myös pienillä paikkakunnilla.

Kansalaisjärjestöjen sadat paikallisyhdistykset tukevat kuntoutumisen polulla eri puolilla maata. Järjestöille suunnattu tuki maksaa itsensä aina takaisin.

Edistämällä kuntoutuksen edellytyksiä pidämme huolen myös siitä, että saamme itse apua sitä tarvitessamme. Siksi Kuntoutuskomitean työtä on välttämätöntä jatkaa ja samalla saada komitean ehdotukset käytäntöön.

Kuntoutus ei odota sote-uudistuksen toteutumista, se vastaa haasteisiin jo nyt!


Kuntoutuksella rakennetaan hyvinvoiva Suomi -tilaisuudessa ke 6.3.19 Helsingissä julkaistiin Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n, Kuntoutussäätiön ja Tule ry:n yhteinen kuntoutusvetoomus. Tilaisuutta järjestämässä olivat myös Kuntoutussäätiö, Luustoliitto ry, Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE ry sekä KUVE Kuntoutusverkosto. Kuntoutuksesta keskustelemassa ovat Eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen (SDP), kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.), kansanedustaja Juha Rehula (kesk.) ja kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.).

Tilaisuuden voi katsoa jälkikäteen taltioituna: http://videonet.fi/web/suomentule/20190306/

Lisätietoja tiedotteesta ja tilaisuudesta:

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:
toiminnanjohtaja Hanna-Kaisa Järvi, hanna-kaisa.jarvi@kuntoutusyrittajat.fi, 040 7547 728

Kuntoutussäätiö:
toimitusjohtaja Soile Kuitunen, soile.kuitunen@kuntoutussaatio.fi, 044 7813 117

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:
toiminnanjohtaja Marja Kinnunen, marja.kinnunen@suomentule.fi, 050 3545 635

Lataa tiedote pdf:nä tästä