Laatutyö ohjaa Kiipulan toimintaa. Laatutyö kuuluu arjessa kaikille ja se takaa jatkuvan parantamisen laatukulttuurin.

Toiminnanohjauksen perustana ovat tuloskortin näkökulmat. Toimintaa arvioidaan jatkuvasti niin sisäisesti kuin ulkopuolisia arviointeja hyödyntäen.

Laatujärjestelmää kehitetään aiempaa paremmin johtamista ja toimintaa tukevaksi. Palvelujen ja koulutuksen tuloksia seurataan systemaattisesti. Tuloksia käytetään myös toiminnan kehittämiseen ja markkinointiin. Hyvä asiakas- ja opiskelijakokemus on Kiipulan toiminnan lähtökohta.

Osa kehittämisestä tehdään ulkoisen rahoituksen varaan rakentuvalla hanketyöllä. Hankkeet toteutetaan keskeisten kumppaneiden kanssa.

Kiipulasäätiössä on käytössä Euroopan laatupalkintomalliin (EFQM) perustuva laatujärjestelmä.

Palaa strategiaan