(OPH, 1.1.2018 – 31.12.2018)

Hankkeen tavoitteena oli laadunhallinnan Laatukatti vieköön –koulutusmateriaalin päivittäminen, AMEOn yhteisten mittareiden ajan tasalle saattaminen sekä opiskelijan osaamisen arvioinnin yhteisen yleissuunnitelman laadinta.

Hankkeen toteuttajina toimivat AMEO-verkoston oppilaitokset, koordinaattorina Ammattiopisto Luovi. Hankkeesta Kiipulassa vastasi laatupäällikkö Rauno Konttila.
Linkki Laatukatti-materiaaleihin.