(1.9.2018 – 30.8.2019, Erasmus+ KA 2)
• Projektissa kartoitetaan, kehitetään ja kokeillaan luonto- ja eläinavusteisen koulu-tuksen toimintatapoja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ammatillisessa kou-lutuksessa. Kiipulassa pilottiryhmänä toimivat maatalouden perustutkinnon opiskeli-jat.
• Hanketta hallinnoi Kiipulan ammattiopisto ja sen partnerit ovat:

  • Aralea Vereniging zonder Winstoogmerk (monialainen sosiaalinen yritys), Brasschaat, Belgia
  • Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, Ruotsi
  • Universitet i Agder, Kristiansand, Norja