Learning Green Care – Using Nature as Part of Vocational Special Education (OPH/Erasmus+, 1.9.2018 – 31.8.2020)

Erasmus+ ohjelman rahoittama strateginen kumppanuushanke hyvien käytäntöjen vaihtamiseen Green Care – mallista. Kaksivuotisessa hankkeessa vahvistetaan tietoutta Green Care menetelmistä ja niiden käytön vaikutuksista erityisopetuksessa. Hankkeessa tavoitteena on havainnollistaa ja edistää opiskelijoiden avaintaitojen oppimista luonto –ja eläinavusteisin menetelmin. Tätä kautta kehitetään oppimisympäristöjä ja tuotetaan materiaalia opetushenkilöstön ohjaamiseen Green Care menetelmien hyödyntämisessä osana erityisopetusta. Hankkeeseen osallistuu opiskelijoita pilottiryhmissä ja opintomatkalle Belgiaan. Vastavuoroisesti belgialaisesta yrityksestä tullaan opintomatkalle Kiipulaan.

Hanketta koordinoi Kiipulan ammattiopisto ja hankkeen kumppaneina ovat Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto (Ruotsi), Agderin yliopisto (Norja) ja sosiaalinen yritys Aralea (Belgia). 

Projektikoordinaattorina toimii Heidi Honkajuuri, heidi.honkajuuri(at)kiipula.fi, puh. 040 4570 127.