Kenelle

MAHKU on maahanmuuttajille suunnattua työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta. 

Se on suunnattu maahanmuuttajille, joilla on todettu sairaus, haitta tai vamma, joka estää työllistymisen tai siirtymisen opiskelemaan. Kuntoutettavan kokonaistilanne otetaan huomioon jo kuntoutukseen hakeuduttaessa. MAHKUun osallistuville ei ole kielitaitovaatimuksia.

Kuntoutuspalvelua toteutetaan  kehittämishankkeena 1.3.2018–29.2.2020.  Kuntoutuspalvelun hakuaika on päättynyt ja kaikki paikat on täytetty.

Tavoite

Kuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutujaa ammatillisen suunnitelman teossa. Samalla vahvistetaan kuntoutujan suomen kielen taitoa niin, että hän pystyy toimimaan valitulla ammattialalla.

Sisältö

Kuntoutuja saa tukea palkkatyöhön pääsemisessä tai yritystoiminnan aloittamisessa, urasuunnitelman teossa sekä sopivan ammattialan arvioinnissa. 

Toteutuspaikkakunnat

Kiipula toteuttaa MAHKUa

  • HYKS-alueella Espoossa ja Vantaalla
  • TAYS-alueella Hämeenlinnassa ja Tampereella

Hakeminen 

Kuntoutuspalvelun hakuaika on päättynyt ja kaikki paikat on täytetty.