MAHKU on maahanmuuttajille suunnattua työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta. 
Se on suunnattu maahanmuuttajille, joilla on todettu sairaus, haitta tai vamma, joka estää työllistymisen tai siirtymisen opiskelemaan. Kuntoutettavan kokonaistilanne otetaan huomioon jo kuntoutukseen hakeuduttaessa. MAHKUun osallistuville ei ole kielitaitovaatimuksia.

Kuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutujaa ammatillisen suunnitelman teossa. Samalla vahvistetaan kuntoutujan suomen kielen taitoa niin, että hän pystyy toimimaan valitulla ammattialalla.


Hakeutuminen 

Kuntoutukseen hakeudutaan Kelan lomakkeella KU101. Hakemukseen liitetään lääkärin B-lausunto, jonka tulee olla alle vuoden vanha.
Mikäli MAHKUun hakeutuvalla on tarve tulkkauspalveluun, voidaan liittää hakemukseen lomake KU106. Kuntoutuksen ajalta on mahdollista hakea Kelan kuntoutusrahaa.

Kiipula toteuttaa MAHKUa Hämeenlinnassa, Espoossa, Lahdessa, Tampereella ja Vantaalla.