Maija Partanen

Psykologi

Olen toiminut yli 15 vuoden ajan ammatillisen kuntoutuksen ja koulutuksen monipuolisissa psykologin ja kuntoutusasiantuntijan tehtävissä. Erityisosaamisalueeni on  ammatillisen kuntoutuksen suunnitteluun ja työkykyarviointiin liittyvät psykologiset painotusalueet.

Pääasiallisesti toimin Kiipula-Aviressa Kelan ammatillisen kuntoutusselvityksen palveluvastaavana ja osana ammattitaitoista moniammatillista työryhmää. Toimin sujuvasti erilaisten kohderyhmien kanssa; esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevat henkilöt, nuoret, maahanmuuttajat ja erilaiset työyhteisöt tulevat kaikki kohdatuiksi omista lähtökohdistaan.

Ammatillisesti ensisijainen vahvuuteni on tukea yksilöitä ja yhteisöjä hyödyntämään vahvuuksiaan ja löytämään voimavaroja sekä selviytymiskeinoja työelämässä, opiskeluissa tai vaikkapa arjessa selviytymiseen. Kiinnostuksen kohteenani ovat erilaiset työ- ja organisaatiopsykologian ilmiöt ja osa-alueet.