Metsäalan perustutkinto, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

  • metsätalouden osaamisala

  • Kiipulan toimipaikka, mahdollisuus asumiseen

Metsätalouden koulutuksessa opiskelet metsänhoidon ja puunkorjuun perustöitä.
Opit myös tuntemaan luontoa ja liikkumaan luonnossa. Opinnoissa perehdytään
ulkoilu- ja virkistysreittien rakentamiseen ja huoltamiseen, ympäristön- ja maisemanhoitoon, hirsi- ja perinnerakentamiseen sekä riistanhoitoon.

Opiskelu on työvaltaista ja se tapahtuu todellisissa työtilanteissa. Opiskelu metsäalalla vaatii kohtuullista fyysistä toimintakykyä ja halua selviytyä ulkotöissä erilaisissa sääoloissa.

Opiskelun jälkeen

Voit työllistyä metsäluonnonhoidon sekä metsien ja muun ympäristön virkistyskäytön tehtäviin.
Työpaikkoja voivat tarjota esimerkiksi kunnat, seurakunnat, metsänhoitoyhdistykset, yksityiset metsänomistajat ja alan palveluja tuottavat yritykset.