(1.11.2016 – 31.12.2018, ESR, ELY, Kotona Suomessa -ohjelma)
• Hankkeen kohderyhmänä ovat kotoutumiskoulutuksen läpäisseet maahanmuuttaja-taustaiset ilman selkeää jatkosuunnitelmaa.
• Hankkeessa luodaan palvelumalli, jonka kautta työllistyminen / yrittäjäksi ryhtymi-nen / jatkokoulutukseen hakeutuminen kotoutumiskoulutuksen jälkeen tehostuu. Tämä perustuu verkostotyöhön ja toimivaan osaamisen ja mahdollisuuksien kartoi-tukseen.
• Koko hankkeen projektipäällikkö on kouluttaja Mirja Peltonen ja projektityöntekijä psykologi Eeva Toivola.