Monet polut työelämään -hanke 1.11.2016 – 31.12.2018
Rahoittaja: ESR (Euroopan sosiaalirahasto) Kotona Suomessa –ohjelman II-vaiheen pilottihanke


Hankkeen kohderyhmä on kotoutumiskoulutuksen jälkeen vailla työtä tai opiskelupaikkaa olevat maahanmuuttajat, jotka voivat hyötyä lisätuesta päästäkseen joustavammin ja nopeammin suomalaisille työmarkkinoille. Hankkeessa luodaan työikäisten maahanmuuttajien tarpeet huomioiva palvelumalli, joka antaa lisätukea heidän työllistymisprosessiinsa, yrittäjäksi ryhtymiseen tai jatkokoulutukseen hakeutumiseen. Palvelumalli perustuu eri organisaatioiden väliseen yhteistyöhön ja organisaatioiden osaamisen hyödyntämiseen, jolloin kyetään luomaan alueellisia ja paikallisia toimintakäytäntöjä.

Tavoitteena on luoda arviointimallit ammatillisen osaamisen kartoittamiseen sekä opiskelu- ja työvalmiuksien kartoittamiseen.  Kiipulan ammattiopisto keskittyy  opiskelu- ja työvalmiuksien kartoittamisen arviointimalliin. Ammattiopisto Tavastia  kehittää ammatillisen osaamisen arviointimallia. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä keskittyy toimijoiden välisen tiedonjaon, työnjaon ja osaamisen kehittämiseen – verkostotyön kehittämiseen ja yrittäjyysohjaukseen.

Kotouttamiskoulutuksen jälkeen TE-toimisto tekee maahanmuuttajille jatkosuunnitelman, mikä monesti tarkoittaa hakeutumista jatkokoulutukseen.  Monet polut –hanke tarjoaa lisätukea, jos TE-toimisto katsoo toimenpiteet tarpeelliseksi. Arvioinnin lisäksi hanketoimijat ohjaavat maahanmuuttajia koulutushakuun tai työnhakuun. Asiakkaat ohjautuvat hankkeeseen TE-toimiston kautta, mikäli TE-toimisto näkee tarvetta asiakaan osaamisen tai taitojen lisäselvitykselle

Kaikki hanketoimijat edistävät myös maahanmuuttajien yrittäjyyskoulutusta ja –kasvatusta. Hankekumppanit tuottavat materiaalia aiheesta. Hanke tukee omalla panoksellaan maahanmuuttajien kotoutumisprosessia niin, että heidän työllistymismahdollisuutensa parenevat ja uhka pitkäaikaistyöttömyydestä tai työmarkkinoilta syrjäytymisestä vähenee.


Hankkeella on oma Facebook –sivu, joka löytyy nimellä: Monet Polut työelämään
Tämän lisäksi hankkeella on myös blogi, johon voi tutustua https://mopotyo.blogspot.com

Katso myös hankkeen video Youtubessa!

Lisätietoja: projektipäällikkö Mirja Peltonen, p. 050 5943 213 , mirja.peltonen(at)kiipula.fi tai projektityöntekijä, psykologi Eeva Toivola, p. 050 4204 259, eeva.toivola(at)kiipula.fi