Aikuiskoulutus ei ole pelkkää luentomaista tiedon jakamista, vaan myös itselle tärkeän tiedon hakemista ja työstämistä. Tuot itse kokemustesi kautta tietoa muille ja sinulla on mahdollisuus oppia muiden kokemuksista. Tärkeää on siis myös kokemusten jakaminen opiskelijatovereiden kanssa.

Koulutus on monimuotoista, jolloin opiskelu tapahtuu lähijaksojen lisäksi työssä oppimalla sekä etätehtävien tai verko-oppimisen avulla. Kouluttajan kanssa sovitte miten opiskelet tutkintoon liittyviä sisältöjä.