Nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO, vuosina 2013–2016) ja Aikuisten osaamisperustan vahvistamisohjelma (AO, vuosina 2015–2018), rahoittajana OKM
Uutena osana perheeseen Maahanmuuttajien ohjelma MAO (1.1.2017 - )
• NAO tarjoaa pelkän peruskoulun varassa oleville 20–29-vuotiaille lisämahdollisuuden hakeutua tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen. Tässä valtakunnal-lisessa ohjelmassa on erityisesti suotu resursseja opintoihin hakeutumisen tukemisessa (hakeva toiminta) ja opintojen aikaisen neuvonnan ja ohjauksen järjestämiseen (tukeva toiminta).
• AO (tai myös ”ENO”) on tarkoitettu 30–50-vuotialle aikuisille, joilla ei ole suoritettuna perusopetuksen oppimäärää tai perusasteen jälkeistä tutkintoa. Tavoitteena on edistää aikuisten edellytyksiä vastata muuttuvien työmarkkinoiden osaamistarpeisiin ja edesauttaa kohderyhmän mahdollisuuksia oman osaamisensa kasvattamiseen. Myös tässä ohjelmassa on tarjolla erityisresursseja hakevaan ja tukevaan toimintaan. Tutkinnot suoritetaan näyttötutkintoina.
• Kiipulassa toiminnasta vastaa projektipäällikkö Marjo Siekkinen.