Nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO) ja Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus (MAO) 
(OKM, NAO 2013-2019 ja MAO).

NAO tarjoaa pelkän peruskoulun varassa oleville 20-29 -vuotiaille lisämahdollisuuden hakeutua tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen. Tässä valtakunnallisessa ohjelmassa painopisteenä on opintoihin hakeutumisen tukeminen ja opintojen aikaisen neuvonnan ja ohjauksen järjestäminen. 

MAO:n tarjoituksena on järjestää ammatillista koulutusta kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisille maahanmuuttajille. 

Hankkeen Facebook-sivulta lisätietoa.

Kiipulassa toiminnasta vastaa projektipäällikkö Marjo Siekkinen.