VAHTI -hankkeen toteuttama Neurokognitiiviset erityispiirteet ja Vaikuttavuutta kohtaamiseen -koulutus järjestetään Kiipulassa 1.2.2019 klo 9-16.

Neurokognitiiviset erityispiirteet klo 9-12
Lounas klo 12-13
Vaikuttavuutta kohtaamiseen klo 13-16

Neurokognitiiviset erityispiirteet:
Neuropsykiatrisiin diagnooseihin – kuten autismiin, Aspergerin oireyhtymään ja ADHD/ADD:hen – liittyy aina erityispiirteitä – neurokognitiivisia erityispiirteitä. Nämä piirteet ovat osa yksilön elämää ja ne voivat olla vahvuuksia ja/tai toimintakykyä alentavia piirteitä. Koulutuksessa perehdytään tyypillisimpiin erityispiirteisiin ja siihen, kuinka ne vaikuttavat yksilön toimintakykyyn ja esimerkiksi sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Koulutuksessa käydään läpi käytännön esimerkkien kautta myös sitä, miten erityispiirteet voidaan ottaa huomioon yksilön toimintakykyä ja työelämässä selviytymistä vahvistavasti.
Kouluttajana toimii Autismisäätiöstä psykologi (PsM), opettaja ja neuropsykiatrinen coach Mari Huhtiniemi ja mahdollisesti kokemusasiantuntija.

Vaikuttavuutta kohtaamiseen:
”Vaikeassa elämäntilanteessa olevan nuoren kohtaaminen on haasteellista. Nuoresta saattaa tuntua, että me työntekijät olemme järjestelmän puolella, emme hyväksy häntä sellaisena kuin hän on ja että puhumme vain vaikeuksista ja ongelmista. Koulutuspäivän aikana pohditaan, miten hyvää kohtaamista voidaan edistää. Koulutuksissa käsitellään dialogisuutta, asiakaslähtöistä palveluohjausta sekä verkostotyön roolia”.

Ilmoittaudu mukaan tästä. HUOM! Paikkoja rajoitetusti, kannattaa olla nopea ilmoittautumisessa!

Koulutus on kaikille avoin, ja siihen osallistuu väkeä myös Työuralle -hankkeen osatotetuttajaorganisaatioista.

Esite (pdf)