(1.10.2016 – 31.12.2018, ESR, TAITO-ohjelman hankeperhe)
• Hankkeen kohderyhmänä ovat ne aikuiset, joilla puutteelliset luku- ja numerotaidot haittaavat opiskeluun hakeutumista ja opiskeluissa menestymistä. Hankkeessa kar-toitetaan, testataan ja otetaan yhteisesti käyttöön menetelmiä puutteellisten opiskelutaitojen tunnistamiseen ja korjaamiseen.
• Valtakunnallisen hankkeen partnereina ovat Sataedu, Omnia, Keuda, TAKK, Hyria ja VAAO. Kiipula hallinnoi.
• Koko hankkeen projektipäällikkönä on kouluttaja Kirsi Ek.