Noheva (ESR, 1.10.2016-31.12.2018 -  S20817)


Hanke on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämä Suomen rakennerahasto-ohjelman, Kestävää kehitystä ja työtä 2014-2020 ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke.


Hanketta hallinnoi Kiipula ja hankkeen yhteyshenkilönä toimii kouluttaja Kirsi Ek.

Hanke pohjautuu PIAAC-tutkimukselle, jonka mukaan Suomessa on 600 000 aikuista, joilla on puutteita luku-, numero- ja tietotekniikkataidoissa. Heikot perustaidot ovat esteenä sujuvalle ammatilliselle opiskelulle ja täysipainoiselle työelämään osallistumiselle. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja kehittää yhteistoiminnallisesti aikuisten luki- ja matematiikkatestejä, oppimateriaaleja ja ohjausmalleja. Hankkeen tuloksena syntyy yhtenäisiä, uudenlaisia ohjausmalleja ja tukimateriaaleja luku- ja numerotaitojen sekä tietotekniikkataitojen opetukseen. Ohjauksen ja tukimateriaalit avulla aikuisten ammatillisten opintojen läpäisy paranee ja elinikäinen oppiminen mahdollistuu. Hankkeen aikana järjestetään koulutusta ohjaus- ja opetustehtävissä toimiville. Hanke on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämä Suomen rakennerahasto-ohjelman, Kestävää kehitystä ja työtä 2014-2020 ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke.

Noheva hankkeen toiminta on osa TAITO-ohjelmaa. Hanke sijoittuu toimintalinjaan 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen sekä erityistavoitteeseen 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantamista. Noheva hanketta toteuttavat yhteistyössä Kiipula (hallinnoija), Hyria, Keuda, Omnia, Sataedu, TAKK ja VAAO.

Nohevan aikana kehitetty materiaali saatavilla hankkeen nettisivuilla:
www.sites.google.com/gafe.kiipula.fi/noheva