16 – 29-vuotiaille pääkaupunkiseudulla, Uudellamaalla, Päijät-Hämeessa, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorille

  • jotka ovat 16–29-vuotiaita
  • joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai opinnot ovat vaarassa keskeytyä
  • jotka eivät ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta eivätkä vietä suunniteltua välivuotta
  • joiden toimintakyky on heikentynyt tavalla, joka estää heitä suunnittelemasta tulevaisuuttaan ja pääsemästä opiskelemaan tai työhön.

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan ja tulevaisuuden suunnittelusta sekä opiskeluun tai työelämään suuntautumisesta.

Nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan, jonka hän voi valita Kelan kanssa sopimuksen tehneistä palveluntuottajista. Valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. Tapaamiset toteutetaan pääasiassa nuoren arkiympäristössä.

Tapaamisiin voi nuoren ja valmentajan lisäksi osallistua myös nuoren verkostoa, kuten läheisiä tai muita nuoren kanssa työskenteleviä tahoja. Valmentaja pitää yhteyttä nuoreen ja tarpeen mukaan hänen verkostoonsa myös tapaamisten välillä.


Kuinka haet:

NUOTTI-valmennus on nuorelle maksutonta, ja sitä voi hakea ilman lääkärinlausuntoa ja paperihakemusta. Valmennuksen aikana voi saada kuntoutusrahaa.

Nuori tai nuoren kanssa työskentelevä ammattilainen ottaa yhteyttä valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205. Nuori haastatellaan ja hakemus otetaan suullisesti vastaan.