Nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO)

Osaamisohjelman koulutukset on tarkoitettu 20-29-vuotiaille, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa.
Tutkinnot tai tutkinnon osat suoritetaan näyttötutkintoina ja koulutukset ovat maksuttomia.

Nuorten aikuisten osaamiohjelmassa voit suorittaa sekä perustutkintoja että ammattitutkintoja.


Voit hakeutua seuraaviin ammatillisiin perustutkintoihin:


Ammattitutkinnot: