Nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO)

Osaamisohjelman koulutukset on tarkoitettu 20-29-vuotiaille, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Tutkinnot tai tutkinnon osat suoritetaan näyttötutkintoina ja koulutukset ovat maksuttomia.

Nuorten aikuisten osaamiohjelmassa voit suorittaa sekä perustutkintoja että ammattitutkintoja.


Perustutkinnot näyttötutkintoina:


Ammattitutkinnot:


Sosiaali- ja terveysala: