Nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO)

Osaamisohjelman koulutukset on tarkoitettu 20-29-vuotiaille, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa.
Tutkinnot tai tutkinnon osat suoritetaan näyttötutkintoina ja koulutukset ovat maksuttomia.

Nuorten aikuisten osaamiohjelmassa voit suorittaa sekä perustutkintoja että ammattitutkintoja. Tällä hetkellä koulutuksiin ei voi hakeutua.


Ammatilliset perustutkintoihin:


Ammattitutkinnot: