Omaistasi tai läheistäsi hoitava - kerää voimavaroja kuntoutuksesta!

Omaishoitajien kuntoutus edistää hyvinvointia ja tukee arjen jaksamista. Samalla se tarjoaa vertaistukea samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien osallistujien kanssa. Kuntoutus sisältää monipuolista ohjattua ryhmätoimintaa, pienryhmätyöskentelyä ja henkilökohtaisia keskusteluja.
Kurssi on alueellinen eli kuntoutujat valitaan TAYS:n alueelta.

Kuntoutus kestää 10 vrk ja se toteutetaan kahdessa 5 vrk jaksossa 6-8 kk kuluessa. Kuntoutusryhmän koko on 10 henkeä. Kuntoutukseen ei osallistu hoidettavat tai muut omaiset.

Kenelle omaishoitajien kuntoutusta?

Kuntoutus on tarkoitettu sinulle, joka päivittäin hoidat tai avustat lähiomaistasi tai läheistäsi. Asut TAYS:n toiminta-alueella.
Omaishoidon tuen saaminen ei ole edellytys kuntoutukseen osallistumiselle.

Sinulla on

  • omaishoitajuudesta tai sairaudesta aiheutuvaan rasituksen vuoksi vaikeuksia suoriutumisessa tai osallisuudessa
  • uupumisoireita, sairauksia tai muita tekijöitä, jotka uhkaavat omaishoitajana jatkamista
  • hyödyt monipuolisesta ja vertaistukea tarjoavasta kuntoutuksesta
  • et tarvitse jatkuvaa avustamista päivittäisissä toiminnoissasi

Vuoden 2018 kurssit:

Aikuista hoitavien kurssit

Kelan kurssinumero 68580

15.10. - 19.10.2018
10.06. - 14.06.2019

Lasta tai nuorta hoitavien kurssi

Kelan kurssinumero 68582

17.09. - 21.09.2018
06.05. - 10.05.2019

Kuntoutukseen hakeutuminen

Kuntoutukseen hakeudutaan toimittamalla Kelaan kuntoutushakemus (KU132) ja liitteeksi hoitavan lääkärin laatima b-lausunto, missä on selvitetty kuntoutustarve. Lisäksi tarvitaan ajankohtainen, enintään vuoden vanha selvitys omaishoitajan ja omaisen kotona selviytymisestä. Selvityksen tekijä voi olla esimerkiksi kotihoidon työntekijä, sosiaalityöntekijä, omaishoidosta vastaava, hoitava lääkäri tai muu kotikunnan työntekijä. Selvitys perustuu yleensä kunnan edustajan tekemään kotikäyntiin.