Omaistasi tai läheistäsi hoitava - kerää voimavaroja kuntoutuksesta!

Omaishoitajien kuntoutus edistää hyvinvointia ja tukee arjen jaksamista. Samalla se tarjoaa vertaistukea samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien osallistujien kanssa. Kuntoutus sisältää monipuolista ohjattua ryhmätoimintaa, pienryhmätyöskentelyä ja henkilökohtaisia keskusteluja.
Kurssi on alueellinen eli kuntoutujat valitaan TAYS:n alueelta.

Kuntoutus kestää 10 vrk ja se toteutetaan kahdessa 5 vrk jaksossa 6-8 kk kuluessa. Kuntoutusryhmän koko on 10 henkeä. Kuntoutukseen ei osallistu hoidettavat tai muut omaiset.

Kenelle omaishoitajien kuntoutusta?

Kuntoutus on tarkoitettu sinulle, joka päivittäin hoidat tai avustat lähiomaistasi tai läheistäsi. Asut TAYS:n toiminta-alueella.
Omaishoidon tuen saaminen ei ole edellytys kuntoutukseen osallistumiselle.

Sinulla on

  • omaishoitajuudesta tai sairaudesta aiheutuvaan rasituksen vuoksi vaikeuksia suoriutumisessa tai osallisuudessa
  • uupumisoireita, sairauksia tai muita tekijöitä, jotka uhkaavat omaishoitajana jatkamista
  • hyödyt monipuolisesta ja vertaistukea tarjoavasta kuntoutuksesta
  • et tarvitse jatkuvaa avustamista päivittäisissä toiminnoissasi

Vuoden 2019 kurssit:

Aikuista hoitavien kurssit

Kelan kurssinumero 70148

03.06. - 07.06.2019
09.12. - 13.12.2019

Kelan kurssinumero 70149

14.10. - 18.10.2019
20.04. - 24.04.2020

Lasta tai nuorta hoitavien kurssi

Kelan kurssinumero 70150

08.04. - 12.04.2019
28.10. - 01.11.2019

Kuntoutukseen hakeutuminen

Kuntoutukseen hakeudutaan toimittamalla Kelaan kuntoutushakemus (KU132) ja liitteeksi hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, missä on selvitetty kuntoutustarve. Lisäksi tarvitaan ajankohtainen, enintään vuoden vanha selvitys omaishoitajan ja omaisen kotona selviytymisestä. Selvityksen tekijä voi olla esimerkiksi kotihoidon työntekijä, sosiaalityöntekijä, omaishoidosta vastaava, hoitava lääkäri tai muu kotikunnan työntekijä. Selvitys perustuu yleensä kunnan edustajan tekemään kotikäyntiin.