Omaistasi tai läheistäsi hoitava - kerää voimavaroja kuntoutuksesta!

Omaishoitajien kuntoutus edistää hyvinvointia ja tukee arjen jaksamista. Samalla se tarjoaa vertaistukea samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien osallistujien kanssa.

Kenelle?

Kuntoutuskurssit on tarkoitetu päivittäin omaistaan tai läheistään hoitaville aikuisille, joiden toimintakyky on sairauden tai omaishoitajan tehtävän rasituksen takia vaarassa heikentyä tai jolla on uupumisoireita, jotka uhkaavat jatkamista omaishoitajana.

Kursseja järjestetään sekä pelkästään omaishoitajille että parikursseina, joihin myös omaishoidettava osallistuu. Omaisen/läheisen osallistuminen kuntoutukseen edellyttää, että hän kykenee toimintakykynsä puolesta kykenee osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan. Lisäksi hänen terveydentilastaan on kuntoutukseen saavuttaessa esitettävä alle vuoden vanha lääketieteellinen selvitys, esimerkiksi kopio sairauskertomuksen tekstistä tai sairaalajakson loppuarvio tai kotihoidon antama selvitys terveydentilasta sekä tieto ajantasaisesta lääkityksestä.

Osa kursseista on aikuista ja osa lasta tai nuorta hoitaville. 

Omaishoidon tuen saaminen ei ole edellytys kuntoutukseen osallistumiselle.

Tavoite

Tavoitteena on edistää hyvinvointia ja tukea arjessa jaksamista. 

Kurssilla saa asiantuntevaa ohjausta, vertaistukea ja välineitä jaksamisen tueksi. Työ- ja toimintakyvyn parantamisen lisäksi tavoitteena on myös

  • yksilöllisten ratkaisujen etsiminen arkipäivän ongelmallisiin tilanteisiin
  • omaishoitajan työssä olevien rasitustekijöiden ja stressin tunnistaminen ja niiden käsittelyn oppiminen
  • sinun ja hoidettavasi arjen sujuvuuden ja vuorovaikutuksen tukeminen
  • ohjaaminen hakemaan tietoa omaisen/läheisen sairauksista ja niihin liittyvistä palveluista
  • omaishoitajuutta tukevien palveluiden/toimijoiden/järjestöjen toimintaan tutustuminen.

Sisältö

Kurssilla suurin osa toiminnasta tapahtuu ryhmissä, mikä mahdollistaa vertaistuen ja aktiivisen osallistumisen. Tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja ryhmäytymistä tukevien menetelmien avulla. Sisällöt muokataan ryhmän tarpeiden ja kykyjen mukaan, niin että kuntoutus on mielekästä koko ryhmälle. Kurssilta saa myös vertaistukea samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta osallistujilta.

Kuntoutuksesta vastaa työryhmä, johon kuuluvat erikoislääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja , sosiaalityöntekijä tai sosionomi ja liikunnanohjaaja sekä erityistyöntekijöitä.

Rakenne

Parikurssit 5+5+5 vrk, toteutus 10 kk aikana, 8 kuntoutujaa ja 8 omaista
Jaksot sisältävät sekä omaa että yhteistä ohjelmaa omaishoitajille ja läheisille.

Yksilökurssit 5+5 vrk, toteutus 6-8 kk aikana, 10 kuntoutujaa

Toteutuspaikkakunnat

Parikurssit
HYKS-alue: Helsinki, Pikku Huopalahti, Wilhelmiina

Yksilökurssit
HYKS-alue: Helsinki Pikku Huopalahti, Wilhelmiina
TAYS-alue: Janakkala

Kuntoutuspaikka valitaan asuinpaikkakunnan mukaiselta ERVA-alueelta.

Hakeminen

Kuntoutukseen haetaan Kelan lomakkeella KU 132. Hakemukseen liitetään lääkärin B-lausunto, jossa on selvitetty kuntoutustarve. Lisäksi tarvitaan ajankohtainen, enintään vuoden vanha selvitys omaishoitajan ja omaisen kotona selviytymisestä. Selvityksen tekijä voi olla esimerkiksi kotihoidon työntekijä, sosiaalityöntekijä, omaishoidosta vastaava, hoitava lääkäri tai muu kotikunnan työntekijä. Selvitys perustuu yleensä kunnan edustajan tekemään kotikäyntiin.

Kuntoutus on osallistujille maksuton ja lisäksi he voivat hakea Kelasta kuntoutusrahaa ja matkakorvausta. Kuntoutusrahaa ei makseta vanhuuseläkkeellä oleville. 

Katso alkavat kurssit kurssihausta