Sinulle voi joskus tulla sellainen elämäntilanne, että joudut keskeyttämään väliaikaisesti opintosi tai haluat erota oppilaitoksesta kokonaan. Tällaisessa tilanteessa ota heti yhteys opettajaasi. Opettajan kanssa pääset keskustelemaan keskeyttämisen syistä, ja voitte yhdessä miettiä vaihtoehtoja jatkoa varten. Vastuuopettajanasi toimiva opettaja kirjoittaa jatko-suunnitelman HOJKSiin yhdessä sinun kanssasi. Hän kirjoittaa myös opiskelun keskeytymiseen tai eroamiseen liittyvät asiakirjat valmiiksi sinun kanssasi.

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on löytää nuori, joka tarvitsee tukea. Jos keskeytät opintosi tai lopetat opiskelun ennen kuin valmistut, etsivä nuorisotyö auttaa sinut palvelujen ja tuen piiriin. Näiden palvelujen tarkoituksena on auttaa sinua kasvamaan ja itsenäistymään sekä pääsemään koulutukseen tai töihin.

Tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten
Kouluksen järjestäjän eli Kiipulan ammattiopiston pitää luovuttaa sinun yhteystietosi kotikuntasi etsivää nuorisotyötä varten, jos olet alle 29-vuotias ja keskeytät opintosi ammatillisessa koulutuksessa.

Jos Kiipulan ammattiopiston työntekijät arvioivat, että et tarvitse etsivän nuorisotyön palveluja, he ohjaavat sinut muun tuen piiriin. Tällöin Kiipulan ammattiopisto ei luovuta sinun yhteystietojasi kotikuntasi etsivää nuorisotyötä varten. 

Kiipulan ammattiopisto ei myöskään luovuta yhteystietoja sellaisesta opiskelijasta, josta se tekee lastensuojelulain mukaisen ilmoituksen kunnan sosiaalitoimeen.

Nuorisolaki 1285/2016, päivitetty joulukuussa 2016