Opiskelijatalojen järjestyssääntöjen tavoitteena on turvata viihtyisä ja terveellinen asuminen sekä opiskelurauhan säilyminen. Säännöt sisältävät tietoja opiskelijataloissa asuvien oikeuksista ja velvollisuuksista. Jokaisen opiskelijatalossa asuvan tulee omalta osaltaan huolehtia asumis- ja opiskelurauhan säilymisestä vuorokauden kaikkina aikoina.

1 § Asukkaan tulee käyttäytyä opiskelijataloissa ja niiden ulkopuolella hyvien tapojen mukaisesti. Kaikenlainen kiusaaminen myös vapaa-ajalla on kiellettyä.

2 § Asumisoikeus Kiipulan ammattiopiston opiskelijataloissa edellyttää opintojen etenemistä.

3 § Opiskelijataloissa on vierailuaika maanantaista torstaihin klo 16–20. Vieraita koskevat Kiipulan ammattiopiston opiskelijatalojen järjestyssäännöt ja asukas on vastuussa vieraittensa käyttäytymisestä.

4 § Opiskelijataloissa ei saa majoittua opetuksettomana aikana. Opiskelijataloissa ei saa olla koulupäivän aikana, ellei se liity opetukseen.

5 § Opiskelijataloissa on hiljaisuus klo 22–06.

6 § Kiipulasäätiön käytössä olevaa omaisuutta on käsiteltävä varoen ja vahingoittamatta. Omaisuuden vahingoittamisesta ja särkymisestä on jokainen asukas velvollinen ilmoittamaan henkilökunnalle. Mikäli asukas tai hänen vieraansa tahallisesti vahingoittaa Kiipulasäätiön tai toisen henkilön omaisuutta, on hän korvausvelvollinen.

7 § Kaikkien päihdyttävien aineiden hallussapito, käyttö ja esiintyminen näiden vaikutuksen alaisena on kielletty.

8 § Tupakointi ja sähkötupakan käyttö on kielletty opiskelijataloissa ja piha-alueilla.

9 § Räjähteiden ja muiden räjähdysherkkien tai syttymisherkkien aineiden, ampuma-asei-den, teräaseiden, muiden vastaavien esineiden ja tarvikkeiden hallussapito ja säilyttämi-nen on kielletty opiskelijataloissa ja Kiipulan ammattiopiston alueelle pysäköidyissä ajo-neuvoissa.

10 § Oppilaitos ei korvaa asukkaiden rikkoutuneita tai kadonnutta omaisuutta.

11 § Asukkaalla on velvollisuus ilmoittaa havaitut järjestyssääntöjen rikkomukset välittömästi henkilökunnalle.

12 § Tapaturmatilanteissa asukas on velvollinen antamaan välittömän ensiavun ja ottamaan yhteyttä henkilökuntaan.

13 § Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa kurinpitotoimia.

Jukka Kujala
rehtori